Teed ja tänavad

  • Viljandi linna teid ja tänavaid hooldab As Eesti Keskkonnateenused Viljandi osakond.
  • Viljandi linnas vastutab tänavavalgustuse eest AS Viljandi Veevärk. Tänavavalgustuse riketest saab teatada automaatvastaja numbril 43 54 000 või e-post aadressil valgustus@viljandivesi.ee

 2019. a Stratum OÜ poolt koostatud liiklusuuring 

Lume- ja libedusetõrje Viljandi linnas


 


Tänavate hoolduse küsimustega palume pöörduda Viljandi Linnahoolduse poole:
Kontakt: Koidu Ilisson, tel. 5835 9449, e-post: koidu.ilisson@vlh.ee

Viljandi linnas pakub lume ja libedusetõrjet EKT Teed OÜ. Kontakt: Janno Laht, tel. 5089883, e-post: viljandi@keskkonnateenused.ee