Surma registreerimine

Surma registreerimine (Siseministeerium) 

Alates 01.07.2019 vormistab tervishoiuteenuse osutaja (arst) surmateatise paberdokumendi asemel elektrooniliselt, edastab info isiku surma kohta rahvastikuregistrisse ning surm registreeritakse rahvastikuregistris automaatselt.

Lahkunu lähedastel ei ole enam vaja linnavalitsuses (vallavalitsuses) surma registreerida.

Esmase surmatõendi väljastab tervishoiuteenuse osutaja (perearst, haigla).

Kui surma tuvastas kiirabi, väljastab tõendi asutus, kes tuvastab surma põhjuse – kas perearst või Eesti Kohtuekspertiisi Instituut. Surmatõendi olemasolu on vajalik matmistoimingute korraldamiseks.

Viljandi Linnavalitsuses registreeritakse surm ainult erandjuhtudel (isikukoodita välisriigi kodaniku surm Eestis, surmajuhtum välisriigis jne).

Kui surm on registreeritud välisriigis, Eestis surma ei registreerita, kuid välisriigi surmadokument tuleb rahvastikuregistrisse kandmiseks esitada linnavalitsusele.

Esmane surmatõend väljastatakse tasuta. Vajadusel on võimalik taotleda korduv tõend maakonnakeskuse kohalikust omavalitsusest (sealhulgas Viljandi Linnavalitsusest)

 

Matusetoetuse taotlemine

Loe lähemalt: Matusetoetus