Viljandi linna õpilasstipendiumi taotlemine

Kirjeldus

Stipendium on mõeldud Viljandi linna üldhariduskoolides õppivale õpilasele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Viljandi linn.

 

Stipendiumi saab taotleda Eesti Vabariigis või välisriikides õppiv ja/või õppima asuv õpilane, kes vastab vähemalt ühele järgmistest tingimustest:
 1) õpilane, kes on saavutanud tunnustuse rahvusvahelisel aineolümpiaadil või uurimistöö konkursil või kes on saavutanud auhinnalise koha vabariiklikul olümpiaadil aines, milles rahvusvahelisi olümpiaade ei toimu;
 2) õpilane, kellel on silmapaistvaid saavutusi huvihariduses ja huvitegevuses;
 3) õpilane, kelle uurimistöö on olulise tähendusega Viljandi linnale;
 4) õpilane, kes õpib välisriikides enam kui 6 kuud.

 

Õppestipendiumi TÄHTAEG on igal aastal 1. veebruar, 1. mai, 1. august ja 1. november. Kui tähtaeg langeb nädalavahetusele või on riigipüha (1. mai), loetakse tähtajaks järgmine tööpäev.

 
Õigusaktid

Viljandi linna õpilasstipendium

Vastutaja

Riina Viileberg

riina.viileberg@viljandi.ee

435 4764, 5199 9585

Taotlemine Taotlus esitatakse läbi E-teenuste SIIT