Üle 8-tonnise registrimassiga sõidukite Viljandi linnas liiklemise loa taotlus

Kirjeldus

Viljandi linn on jaotatud kaheks liikluspiirangualaks:
  1) Viljandi linna liikluspiiranguala
  2) Viljandi kesklinna liikluspiiranguala

 

Viljandi linna liikluspiirangualas liiklemisel on üle 8-tonnise registrimassiga sõidukitel nõutav Viljandi Linnavalitsuse loa olemasolu või kauba saatedokument, kuhu on märgitud sõidu sihtkoht ja kauba brutomass või sõiduki tegelik mass.

 

Viljandi kesklinna liikluspiirangualas on nõutav linnavalitsuse loa olemasolu.

 

Viljandi kesklinna liikluspiirangualas kehtib üle 8-tonnise registrimassiga sõidukitele sõidukeeld tööpäeviti kell 07.30 – 08.30 ja 16.30 – 17.30.

 

Loa taotlus esitatakse ühe sõiduki ning haagise olemasolul ka haagise kohta ja taotlus peab olema esitatud vähemalt 7 tööpäeva enne loa soovitud kehtivusaja algust.

Luba väljastatkse elektroonilisel ja see on tasuta.

Maksumus

Loa väljastamine on tasuta.

Õigusakt Üle 8-tonnise registrimassiga sõidukite Viljandi linnas liiklemise kord
Vastutaja

Claid Ježov

claid.jezov@viljandi.ee

5866 9860

Taotlemine Taotlus esitatakse läbi E-teenuste keskkonna