TEATED KOOSTAMISE LÕPETAMISEST

ROO TN 1 (registri nr 2007-003) DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE LÕPETAMINE

Viljandi Linnavalitsus lõpetas 17.01.2022 korraldusega nr 38 Roo tn kinnistu detailplaneeringu (Viljandi linna planeeringute registri nr 2017-003) koostamise.
Planeeringu koostamine algatati eesmärgiga 
jagada kinnistu Roo tn 1 kümneks sarnase suurusega elamumaa krundiks ja määrata kruntidele hoonestusalad ning ehitusõigus üksikelamute püstitamiseks.
Planeeringu koostamine lõpetati põhjusel, et koostamine on erinevate objektiivsete asjaolude tõttu veninud ning see on ületanud planeerimisseaduse §139 lõikes 2 määratud aja, milleks on 3 aastat detailplaneeringu algatamisest arvates.

 

OJAKÄÄRA KINNISTU DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE LÕPETAMINE

Viljandi Linnavalitsus lõpetas 12.07.2021 korraldusega nr 367 Ojakäära kinnistu detailplaneeringu koostamise. Planeeringu koostamine algatati eesmärgiga püstitada kinnistule üksikelamu koos kõrvalhoonega. Planeeringu koostamine lõpetati põhjusel, et koostamise käigus ilmnesid asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus.