TEATED DETAILPLANEERINGUTE AVALIKUST VÄLJAPANEKUST

01.02.2023

Viljandi Linnavalitsus otsustas 30.01.2023 korraldusega nr 67 korraldada kinnistu Roo tn 1 detailplaneeringu täiendava avaliku väljapaneku.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata kinnistule ehitusõigus ning arhitektuurilised tingimused üksikelamute rajamiseks. Planeeritud maakasutus- ja ehitustingimused ning kavandatavad ehitised on piirkonnas väljakujunenud hoonestusega kooskõlas. Planeeringuala suurus on 9428 m2. Detailplaneering on üldplaneeringuga kooskõlas.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20.02.2023 – 05.03.2023 Viljandi Linnaraamatukogus Tallinna tänav 11/1 perioodika lugemissaalis ja Viljandi linnavalitsuses Laidoneri plats 5 teisel korrusel infotahvlil.

Arvamused detailplaneeringu kohta esitada avaliku väljapaneku jooksul Viljandi Linnavalitsusele aadressil Johan Laidoneri plats 5, 71020 Viljandi või meiliaadressil viljandi@viljandi.ee.

 

21.12.2022

Viljandi Linnavalitsus võttis 19.12.2022 korraldusega nr 638 vastu ja tunnistas avalikustamiseks sobivaks kinnistu Roo tn 1 detailplaneeringu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata kinnistule ehitusõigus ning arhitektuurilised tingimused üksikelamute rajamiseks. Planeeritud maakasutus- ja ehitustingimused ning kavandatavad ehitised on piirkonnas väljakujunenud hoonestusega kooskõlas. Planeeringuala suurus on 9428 m2. Detailplaneering on üldplaneeringuga kooskõlas.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 11.01.2023 – 24.01.2023 Viljandi Linnaraamatukogus Tallinna tänav 11/1 perioodika lugemissaalis ja Viljandi linnavalitsuses Laidoneri plats 5 teisel korrusel infotahvlil.

Arvamused detailplaneeringu kohta esitada avaliku väljapaneku jooksul Viljandi Linnavalitsusele aadressil Johan Laidoneri plats 5, 71020 Viljandi või meiliaadressil viljandi@viljandi.ee.