Teated detailplaneeringute avalikust väljapanekust

21.02.2024

Viljandi Linnavalitsus võttis 19.02.2024 korraldusega nr 90 vastu ja tunnistas avalikustamiseks sobivaks kinnistu Tartu tn 29 detailplaneeringu.

Kinnistu Tartu tn 29 detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb huvitatud isiku soovist püstitada kinnistule garaaž-abihoone, mis töötaks ka pinnast teotava tugimüürina.  Planeeritud maakasutus- ja ehitustingimused ning kavandatavad ehitised on piirkonnas väljakujunenud hoonestusega kooskõlas. Planeeringuala suurus on 1128 m2. Detailplaneering on üldplaneeringuga kooskõlas.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 02.04.2024 – 15.04.2023 Viljandi Linnaraamatukogus Tallinna tänav 11/1 perioodika lugemissaalis, Viljandi linnavalitsuses Laidoneri plats 5 teisel korrusel infotahvlil ja Viljandi linna detailplaneeringute registris EVALD, planeeringu nr 2022-002.

Arvamused detailplaneeringu kohta esitada avaliku väljapaneku jooksul Viljandi Linnavalitsusele aadressil Johan Laidoneri plats 5, 71020 Viljandi või meiliaadressil viljandi@viljandi.ee.

 

26.01.2024

Viljandi Linnavalitsus võttis 22.01.2024 korraldusega nr 52 vastu ja tunnistas avalikustamiseks sobivaks kinnistu Pärnu mnt 4 detailplaneeringu.

Kinnistu Pärnu mnt 4 detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb huvitatud isiku soovist püstitada kinnistule ridaelamu.  Planeeritud maakasutus- ja ehitustingimused ning kavandatavad ehitised on piirkonnas väljakujunenud hoonestusega kooskõlas. Planeeringuala suurus on 1828 m2. Detailplaneering on üldplaneeringuga kooskõlas.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 06.03.2024 – 20.03.2023 Viljandi Linnaraamatukogus Tallinna tänav 11/1 perioodika lugemissaalis, Viljandi linnavalitsuses Laidoneri plats 5 teisel korrusel infotahvlil ja Viljandi linna detailplaneeringute registris EVALD, planeeringu nr 2020-010.

Arvamused detailplaneeringu kohta esitada avaliku väljapaneku jooksul Viljandi Linnavalitsusele aadressil Johan Laidoneri plats 5, 71020 Viljandi või meiliaadressil viljandi@viljandi.ee.

 

05.09.2023

Viljandi Linnavalitsus algatas 23.01.2023 korraldusega nr 56 kinnistu Tehnika tn 8 detailplaneeringu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on püstitada kinnistule kahekorruseline korterelamu koos seda teenindava ehitisega. Planeeringuala suurus on 2807 m2. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 25.09.2023 – 08.10.2023 Viljandi Linnaraamatukogus Tallinna tänav 11/1 perioodika lugemissaalis, Viljandi linnavalitsuses Laidoneri plats 5 teisel korrusel infotahvlil ja Viljandi linna detailplaneeringute registris EVALD (planeeringu nr 2023-001).

Arvamused detailplaneeringu eskiisi kohta esitada avaliku väljapaneku jooksul Viljandi Linnavalitsusele aadressil Johan Laidoneri plats 5, 71020 Viljandi või meiliaadressil viljandi@viljandi.ee.

 

18.07.2023

Viljandi Linnavalitsus võttis 17.07.2023 korraldusega nr 579 vastu ja tunnistas avalikustamiseks sobivaks kinnistute Roo tn 2c ja Roo tn 4 detailplaneeringu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on liita Roo tn 2c ja Roo tn 4 kinnistud ning püstitada tekkinud kinnistule kaks korterelamut koos neid teenindavate rajatistega. Planeeringuala suurus on 1464 m2. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 07.08.2023 – 20.08.2023 Viljandi Linnaraamatukogus Tallinna tänav 11/1 perioodika lugemissaalis ja Viljandi linnavalitsuses Laidoneri plats 5 teisel korrusel infotahvlil.

Arvamused detailplaneeringu kohta esitada avaliku väljapaneku jooksul Viljandi Linnavalitsusele aadressil Johan Laidoneri plats 5, 71020 Viljandi või meiliaadressil viljandi@viljandi.ee.

 

14.03.2023

Viljandi Linnavolikogu võttis 13.03.2023 korraldusega nr 170 vastu ja tunnistas avalikustamiseks sobivaks kinnistu Riia mnt 22 detailplaneeringu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kinnistu kasutamise sihtotstarve ärimaaks ja määrata ehitusõigus ning arhitektuurilised tingimused sõidukite selvepesula rajamiseks. Planeeringuala suurus on 1217 m2. Detailplaneeringul puudub vastuolu kehtiva üldplaneeringuga

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 03.04.2023 – 16.04.2023 Viljandi Linnaraamatukogus Tallinna tänav 11/1 perioodika lugemissaalis ja Viljandi linnavalitsuses Laidoneri plats 5 teisel korrusel infotahvlil.

Arvamused detailplaneeringu kohta esitada avaliku väljapaneku jooksul Viljandi Linnavalitsusele aadressil Johan Laidoneri plats 5, 71020 Viljandi või meiliaadressil viljandi@viljandi.ee.

 

28.02.2023

Viljandi Linnavolikogu võttis 22.02.2023 korraldusega nr 125 vastu ja tunnistas avalikustamiseks sobivaks kinnistu Riia mnt 1 detailplaneeringu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kinnistu sihtotstarvet ning määrata ehitusõigus kaubandus- ja teenindushoone püstitamiseks. Planeeringuala suurus on 9388 m2. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20.03.2023 – 18.04.2023 Viljandi Linnaraamatukogus Tallinna tänav 11/1 perioodika lugemissaalis ja Viljandi linnavalitsuses Laidoneri plats 5 teisel korrusel infotahvlil.

Arvamused detailplaneeringu kohta esitada avaliku väljapaneku jooksul Viljandi Linnavalitsusele aadressil Johan Laidoneri plats 5, 71020 Viljandi või meiliaadressil viljandi@viljandi.ee.

 

22.02.2023

Viljandi Linnavalitsus võttis 20.02.2023 korraldusega nr 134 vastu ja tunnistas avalikustamiseks sobivaks kinnistu Tallinna tn 50 detailplaneeringu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on püstitada krundile tankla-pood-kohvik. Planeeringuala suurus on 1897 m2. Detailplaneering on üldplaneeringuga kooskõlas.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 15.03.2023 – 28.03.2023 Viljandi Linnaraamatukogus Tallinna tänav 11/1 perioodika lugemissaalis ja Viljandi linnavalitsuses Laidoneri plats 5 teisel korrusel infotahvlil.

Arvamused detailplaneeringu kohta esitada avaliku väljapaneku jooksul Viljandi Linnavalitsusele aadressil Johan Laidoneri plats 5, 71020 Viljandi või meiliaadressil viljandi@viljandi.ee.

 

01.02.2023

Viljandi Linnavalitsus otsustas 30.01.2023 korraldusega nr 67 korraldada kinnistu Roo tn 1 detailplaneeringu täiendava avaliku väljapaneku.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata kinnistule ehitusõigus ning arhitektuurilised tingimused üksikelamute rajamiseks. Planeeritud maakasutus- ja ehitustingimused ning kavandatavad ehitised on piirkonnas väljakujunenud hoonestusega kooskõlas. Planeeringuala suurus on 9428 m2. Detailplaneering on üldplaneeringuga kooskõlas.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20.02.2023 – 05.03.2023 Viljandi Linnaraamatukogus Tallinna tänav 11/1 perioodika lugemissaalis ja Viljandi linnavalitsuses Laidoneri plats 5 teisel korrusel infotahvlil.

Arvamused detailplaneeringu kohta esitada avaliku väljapaneku jooksul Viljandi Linnavalitsusele aadressil Johan Laidoneri plats 5, 71020 Viljandi või meiliaadressil viljandi@viljandi.ee.

 

21.12.2022

Viljandi Linnavalitsus võttis 19.12.2022 korraldusega nr 638 vastu ja tunnistas avalikustamiseks sobivaks kinnistu Roo tn 1 detailplaneeringu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata kinnistule ehitusõigus ning arhitektuurilised tingimused üksikelamute rajamiseks. Planeeritud maakasutus- ja ehitustingimused ning kavandatavad ehitised on piirkonnas väljakujunenud hoonestusega kooskõlas. Planeeringuala suurus on 9428 m2. Detailplaneering on üldplaneeringuga kooskõlas.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 11.01.2023 – 24.01.2023 Viljandi Linnaraamatukogus Tallinna tänav 11/1 perioodika lugemissaalis ja Viljandi linnavalitsuses Laidoneri plats 5 teisel korrusel infotahvlil.

Arvamused detailplaneeringu kohta esitada avaliku väljapaneku jooksul Viljandi Linnavalitsusele aadressil Johan Laidoneri plats 5, 71020 Viljandi või meiliaadressil viljandi@viljandi.ee.