Surma registreerimine

02.01.23

 

Surma registreerimiseks edastab tervishoiuteenuse osutaja isiku surmafakti andmed rahvastikuregistrile surmateatise koostamisel.

Linnavalitsus registreerib surma juhul, kui

  • isik sureb Eestis ja tervishoiuteenuse osutaja ei ole surmafakti andmeid rahvastikuregistrile edastanud,
  • välisriigis surnud isiku viimane elukoht oli Eestis või
  • välisriigis surnud isikul oli Eesti kodakondsus.

Surm tuleb registreerida seitsme päeva jooksul alates isiku surmapäevast või surnud inimese leidmise päevast.

Surma registreerimise avalduse saab esitada abikaasa, sugulane, hõimlane, lahkunuga koos elanud isik, tervishoiuteenust osutava asutuse juht, politseinik või muu isik, kellel on andmeid inimese surma kohta.

Kui surma registreerimise avalduse esitab matuseteenuse osutaja esindaja, siis tuleb tal esitada lisaks surma registreerimise avaldusele ja alusdokumentidele avalduse esitamise volitust tõendav volikiri.

Surm registreeritakse kolme tööpäeva jooksul avalduse laekumise päevast arvates.

Vajalikud dokumendid:

  • avaldus surma registreerimiseks,
  • arstlik surmateatis,
  • avaldaja isikut tõendav dokument;
  • volikiri (kui surma registreerimise avalduse esitab matusebüroo esindaja).

Surma registreerimisel koostatakse surmakanne ja väljastatakse avaldaja soovi korral surmatõend.

Kui surmafakti andmed edastas rahvastikuregistrile tervishoiuteenuse osutaja, siis väljastab sama asutus ka esmase tasuta surmatõendi lahkunu lähedasele (kui kiirabi tuvastas surma, siis väljastab tõendi see asutus, kes tuvastab surma põhjuse – kas perearst või Eesti Kohtuekspertiisi Instituut). Surmatõend väljastatakse lahkunu lähedasele või muule asjast huvitatud isikule ainult sellisel juhul, kui on tuvastatud surma põhjus.

Riigilõiv

Surma registreerimine - tasuta

Esmase surmatõendi väljastamine - tasuta

Korduva tõendi väljastamine  - 10 eurot