Sünnitoetus

Kirjeldus                           

Sünnitoetust makstakse taotluse alusel (taotluse peab esitam 3 kuu jooksul pärast lapse sündi)  juhul kui:

  • vähemalt üks vanematest on olnud enne lapse sündi Viljandi linna elanike registris aasta või kauem;
  • lapse registrijärgne elukoht on Viljandi linn.

Sünnitoetuse taotluse esitanud pere lapsele kingitakse linna vapiga hõbelusikas, mis antakse üle linnapea pidulikul vastuvõtul. Kutse vastuvõtule saadetakse sünnitoetuse taotluses märgitud aadressile.

Need lapsed, kelle puhul ei esitata sünnitoetuse taotlust, kuid kes on  kvartali jooksul pärast sündi registreeritud Eesti Rahvastikuregistris Viljandi linna, on vanemate poolt soovi avaldamisel oodatud linnapea vastuvõtule. Kutsed saadetakse sooviavaldusel märgitud aadressile.

Sooviavaldus tuleb esitada linnavalitsusele enne lapse kolme kuuseks saamist e-kirja teel (gaide.mikkor@viljandi.ee) või paberkandjal (Johan Laidoneri plats 5a ruum 5). 

Toetuse 

suurus

Sünnitoetuse määr on 700 eurot.

Toetuse

kestvus

Taotluse menetluse maksimaalne aeg on 30 päeva.

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 määrus nr 13  ,,Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord''

Viljandi Linnavalitsuse korraldus 07.02.2022 nr 59 ,,Viljandi Linnavalitsuse 20.12.2021 korralduse nr 717 „Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine" muutmine

Kontaktisik

Gaide Mikkor
täisealiste heaolu teenistuse spetsialist

e-post: gaide.mikkor@viljandi.ee
telefon: +372 435 4761; +372 5368 2821

 

Toetuse taotlemine

Vajalikud sammud ja dokumendid

  • esita taotlus läbi e-teenuste SIIT

või

  • saada paberkandjal taotlus, mille saab välja printida SIIT

 aadressile Viljandi Linnavalitsus, Linnu 2, 71020 Viljandi 

või

  • esita taotlus sotsiaalametile aadressil Johan Laidoneri plats 5a, ruum 1.

 

Vastuvõtt: E 9-11.30 ja N 14-18

Tulemus

Toetus kantakse taotleja arvelduskontole. 

Iseteeninduskeskkond ei võimalda taotluse esitamist, kui taotlus ei vasta ülal nimetatud kriteeriumitele.

Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada 30 päeva jooksul, arvestades päevast, millal isik sai või oleks pidanud otsusest teada saama:

1) vaie Viljandi Linnavalitsusele aadressil viljandi@viljandi.ee või Linnu tn 2, 71020 Viljandi;

2) kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil tmktartu.menetlus@kohus.ee või Kalevi tn 1, 51010 Tartu.