Matusetoetus

04.09.23

Kirjeldus

Matusetoetust makstakse matusekuludeks, juhul kui lahkunu viimane elukoht oli Eesti Rahvastikuregistri järgi Viljandi linn.

Toetuse suurus on 250 eurot.

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 määrus nr 13  ,,Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord''

Sotsiaalseadustiku üldosa seadus

Haldusmenetluse seadus

Kontaktisik

Täisealiste heaolu teenistuse juht

Katre Kokk

e-post: katre.kokk@viljandi.ee

telefon: +372 435 4759; +372 528 3723

 

Toetuse taotlemine

Vajalikud sammud ja dokumendid

  • esita taoltus läbi e-teenuste SIIT

või

  • saada paberkandjal taotlus, mille saab välja printida SIIT 
    aadressile Viljandi Linnavalitsus, Linnu 2, 71020 Viljandi 

või

  • esitada taotlus Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametile aadressil Johan Laidoneri plats 5a, Viljandi, ruum 2.

Tulemus

Hüvitise andmise otsus tehakse kümne tööpäeva jooksul peale nõuetekohase taotluse esitamist (alus: sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 25 lg 1) ja toetus kantakse avaldusel märgitud arveldusarvele kümne tööpäeva jooksul pärast toetuse määramise otsust. 
 
Avalduse mitterahuldamise korral teavitatakse avaldajat otsusest 30 päeva jooksul.

 

Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada 30 päeva jooksul, arvestades päevast, millal isik sai või oleks pidanud otsusest teada saama:

1) vaie Viljandi Linnavalitsusele aadressil viljandi@viljandi.ee või Linnu tn 2, 71020 Viljandi;

2) kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil tmktartu.menetlus@kohus.ee või Kalevi tn 1, 51010 Tartu.

 

Lisaks on võimalik lahkunu matuste korraldamisel tehtavatest toimingutest saada ülevaade ka eesti.ee kodulehelt Abistava matuseinfo ja teenusepakkujad Viljandi linnas leiate SIIT

Viljandi linna kalmistuid haldab ja hooldab Viljandi Linnahooldus. Kõikidel neil kalmistutel väljastab hauaplatsi, registreerib matmise ja sõlmib hauaplatsi kasutuslepingu üks kalmistute haldur (telefon: 5302 2991, e-post: kalmistud@viljandi.ee).

 

Abistava matuseinfo ja teenusepakkujad Viljandi linnas leiate SIIT