Linnavalitsuse koosseis

Johan-Kristjan Konovalov
LINNAPEA 
(Eesti Reformierakond)
Telefon: 435 4711, + 372 5669 7042
E-post: johan@viljandi.ee; linnapea@viljandi.ee
Vastuvõtuaeg: N 15-18 (registreerimine 43 54 710)

 

Tööülesanded:

 • korraldab linnavalitsuse tööd, linnavalitsuse istungite ettevalmistamist ja sisekontrolli;
 • juhib linnavalitsuse teenistust;
 • kirjutab alla linnavalitsuse korraldustele ja määrustele ning linnavalitsuse dokumentidele;
 • koordineerib rahandusameti, kantselei ning avalike suhete ja turismiameti tööd;
 • esindab omavalitsusüksust ja linnavalitsust vastavalt linna põhimäärusele ning volikogu poolt antud pädevusele;
 • täidab muid talle seaduse alusel ja linna põhimäärusega pandud ülesandeid;
 • esindab linnavalitsust volikogu eelarve– ja arengukomisjonis ning revisjonikomisjonis.
 


Kalvi Märtin
ABILINNAPEA
(Eesti Reformierakond)
Telefon: 435 4713, +372 505 5922
E-post: kalvi.martin@viljandi.ee
Vastuvõtuaeg: N 14-18 (registreerimine 43 54 713)

Tööülesanded:

 • koordineerib haldusameti ja arhitektuuriameti tööd;
 • asendab linnapead tema äraolekul;
 • koordineerib majandusega seotud linna osalusega äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tööd ning linnavara valdamist, kasutamist ja käsutamist, keskkonna ja heakorraga seotud tegevusi;
 • esindab linnavalitsust volikogu majanduskomisjonis ja keskkonnakomisjonis;
 • allkirjastab vajadusel kõik tema valdkonna dokumendid ja lepingud.

 

 
Are Tints
ABILINNAPEA
(Valimisliit Südamega Viljandis)
Telefon: +372 5341 8983
 
Vastuvõtuaeg N: 16 - 18 (registreerimine 43 54 740)
 
Tööülesanded:
 
 • koordineerib sotsiaalameti, haridus- ja kultuuriameti tööd;
 • koordineerib haridus-, kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja sotsiaaltööga seotud linna munitsipaalasutuste tööd, esindab linna selle valdkonna mittetulundusühingutes ja sihtasutustes, sihtasutuste, usuorganisatsioonide ja kogudustega;
 • juhib tervishoiuküsimustega tegelemist linnavalitsuses;
 • asendab linnapead tema ja teise abilinnapea äraolekul;
 • esindab linnavalitsust volikogu hariduskomisjonis, sotsiaalkomisjonis ja kultuurikomisjonis.
 • allkirjastab vajadusel kõik tema valdkonna dokumendid ja lepingud.
 


Kert Villems
LINNAVALITSUSE LIIGE
(Eesti Reformierakond)
Telefon: +372 507 4629
E-post: kert.villems@gmail.com

Tööülesanded:

 • on kaasatud linnavalitsuse tegevusse haridusvaldkonnas;
 • on kaasatud linnavalitsuse tegevusse olulistes spordiga seotud küsimustes;
 • esindab linnavalitsust Viljandi Männimäe piirkonnas;
 • vajadusel esindab linnavalitsust volikogu hariduskomisjonis ja kultuurikomisjonis eelpool nimetatud küsimustes.

 

 


Peedu Põld
LINNAVALITSUSE LIIGE
(Valimisliit Südamega Viljandis)
Telefon: +372 522 3583
E-post:  peedu.pold@viljandi.ee

 

Tööülesanded: 

 • on kaasatud linnavalitsuse tegevusse olulistes linna kultuuri- ja sotsiaalvaldkonnaga seotud küsimustes;
 • on kaasatud linnavalitsuse tegevusse kogukondliku ja vabatahtliku tegevusega seotud küsimustes;
 • esindab linnavalitsust Viljandi Uueveski ja Peetrimõisa piirkonnas;
 • vajadusel esindab linnavalitsust volikogu kultuuri-, haridus- ja sotsiaalkomisjonis ning majandus- ja keskkonnakomisjonis eelpool toodud küsimustes.

 

 

 

Ditmar Martinson
LINNAVALITSUSE LIIGE
(Valimisliit Südamega Viljandis)
Telefon: + 372 566 57 378
E-post: ditmar.martinson@viljandi.ee

Tööülesanded: 

 • on kaasatud linnavalitsuse tegevusse olulistes arengu ja planeerimisega seotud küsimustes;
 • on kaasatud linnavalitsuse tegevusse linna kinnisvara haldamise ja arendamise küsimustes;
 • on kaasatud linnavalitsuse tegevusse energiatõhususe küsimustes;
 • on kaasatud linnavalitsuse tegevusse kogukondliku ja vabatahtliku tegevusega seotud küsimustes;
 • esindab linnavalitsust Viljandi Kesklinna piirkonnas;
 • vajadusel esindab linnavalitsust volikogu majandus- ja keskkonnakomisjonis ning eelarve- ja arengukomisjonis eelpool toodud küsimustes.

 

 

Marko Suvisild
LINNAVALITSUSE LIIGE
(Valimisliit Südamega Viljandis)
Telefon: +372 508 7626
E-post: marko.suvisild@gmail.com

Tööülesanded: 

 • on kaasatud linnavalitsuse tegevusse olulistes taristuga seotud (teedevõrk, tänavavalgustus, vesi ja kanalisatsioon) küsimustes;
 • on kaasatud linnavalitsuse tegevusse linna turvalisust puudutavates küsimustes;
 • esindab linnavalitsust Viljandi Kantreküla ja tööstuspiirkonnas;
 • vajadusel esindab linnavalitsust volikogu majandus- ja keskkonnakomisjonis eelpool toodud punktides.

 

 

Karl Õmblus
LINNAVALITSUSE LIIGE
(Keskerakond)
Telefon: 5667 9371
E-post: karl@arendusteenus.ee

 • on kaasatud linnavalitsuse tegevusse olulistes arenguga seotud küsimustes;
 • on kaasatud linnavalitsuse tegevusse sõprussuhete ja võrgustikega seotud küsimustes;
 • on kaasatud linnavalitsuse tegevusse sisekontrolliga seotud küsimustes;
 • esindab linnavalitsust Viljandi Paalalinna piirkonnas;
 • vajadusel esindab linnavalitsust volikogu kultuurikomisjonis ning eelarve- ja arengukomisjonis.

 

 

 

Viljandi linnavalitsuse struktuur
Viljandi linnavalitsuse töökord