Kalmistud

Hauaplatse on võimalik leida portaali www.kalmistud.ee kaudu.

 • Viljandi linna kalmistuid (Metsakalmistu, Vana kalmistu, Pauluse koguduse kalmistu, Toome kalmistu, Hiie kalmistu) hooldab Viljandi Linnahooldus.
 • Kõikidel neil kalmistutel väljastab hauaplatsi, registreerib matmise ja sõlmib hauaplatsi kasutuslepingu üks kalmistute haldur. Kalmistute halduri poole tuleb pöörduda ka kõikide kalmistu haldamist, kasutamist ja hooldamist puudutavate küsimustega. Võimalus on tööpäeviti kell 8–16 ette helistada või ühendust võtta e-posti teel ja kalmistul kokkusaamine kokku leppida.
 • Tel. 5302 2991 (tööpäeviti kell 8-16), e-post: kalmistud@viljandi.ee – kontaktid on olemas Viljandi linna kodulehel, matusebüroodes ja kalmistute infostendidel.
 • Vana kalmistu kabelit haldab ja annab matusetalitusteks välja kabeli omanik, Pauluse kogudus.
 • Matmiseks- ja hauaplatsi hooldamiseks vajalikke teenuseid (matuseteenindust, haua kaevamist,  hauaplatside kujundamist ja korrastamist,) pakuvad endiselt matusebürood ja teised eraettevõtjad. Inimestel on võimalik valida endale sobivaim teenusepakkuja. Linnahooldus teenustööd ei tee, see annab suuremad võimalused eraettevõtjatele. 
 • Viljandi linna kalmistute kasutamise eeskiri

Viljandi linna territooriumil asub 5 kalmistut kogupindalaga 237 753 ruutmeetrit:

 • Metsakalmistu: 137 177 ruutmeetrit
 • Vana kalmistu: 70 187 ruutmeetrit (kaart)
 • Pauluse koguduse kalmistu: 17 581 ruutmeetrit;
 • Toome kalmistu: 10 800 ruutmeetrit;
 • Hiie kalmistu: 2000 ruutmeetrit

Kalmistute haldur
Kalle Pullmann
Telefon: 5302 2991 (tööpäeviti kell 8-16)
kalmistud@viljandi.ee