Viljandi Linnavalitsuse 11.12.2023 istungi päevakord

1. Sotsiaalküsimused

1.1. Hoolduskuludes osalemine
1.2. Hoolduskuludes osalemine
1.3. Hoolduskuludes osalemine
1.4. Suure hooldusvajadusega isiku koduteenuse kuludes osalemine
1.5. Isikliku abistaja teenuse osutamine
1.6. Isikliku abistaja teenuse osutamine
1.7. Hoolduskuludes osalemine
1.8. Volituse andmine laste nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto avamiseks, sulgemiseks ja kasutamiseks
1.9. Sotsiaaleelarvest toetuse määramine
1.10. Sotsiaaleelarvest toetuse määramine
1.11. Volituste andmine piiratud teovõimega isiku nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks

2. Haridus- ja kultuuriküsimused

2.1. Viljandi Lasteaed Männimäe arengukava kinnitamine aastateks 2024-2028
2.2. Viljandi Lasteaed Krõllipesa arengukava kinnitamine aastateks 2024-2028
2.3. Viljandi Kesklinna Lasteaia arengukava kinnitamine aastateks 2024-2028
2.4. Viljandi Lasteaed Karlsson arengukava kinnitamine aastateks 2024-2028
2.5. Huvikoolide hoolekogude koosseisude kinnitamine

3. Arhitektuuri- ja planeerimisküsimused

3.1. Nõusoleku andmine linna kinnisasjade koormamiseks isiklike kasutusõigustega

4. Haldusküsimused

4.1. A. Irve tn 9 kinnistule enampakkumise korras hoonestusõiguse seadmine
4.2. Suur-Kaare 6 kinnistule enampakkumise korras hoonestusõiguse seadmine
4.3. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga

5. Muud küsimused

5.1. 2024. aasta kaasava eelarve tulemuste kinnitamine
5.2. Viljandi Linnavalitsuse teenistuskohtade koosseisu muutmine