Viljandi Linnavalitsuse 05.06.2023 istungi päevakord

1. Haldusküsimused

1.1. Ehitusloa tähtaja pikendamine
1.2. Maa kasutusse andmine
1.3. Maa kasutusse andmine
1.4. Riigihanke „Ventilatsioonisüsteemide hooldus 01.07.2023 – 31.12.2025" (viitenumber 263544) otsused
1.5. Riigihanke „Viljandi hoolekandekeskuse lifti vahetus" (viitenumber 261922) otsused

2. Haridus- ja kultuuriküsimused

2.1. Viljandi linna avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord
2.2. Avaliku ürituse korraldamise loa andmine
2.3. Viljandi Kesklinna Kooli struktuuri muutmine

3. Arhitektuuri- ja planeerimisküsimused

3.1. Vikerkaare tn 2 detailplaneeringu algatamine
3.2. Kinnistu Kalevi tn 4 detailplaneeringu kehtestamine

4. Sotsiaalküsimused

4.1. Hooldustöötajate ja abihooldustöötajate kulude määra kehtestamine

5. Muud küsimused

5.1. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks