Isikukoodi andmine kandmiseks riigi andmekogusse

03.07.20

Kui isiku, kes ei ela Eestis ega asu Eestisse elama, andmed on vaja riigi     andmekogusse kanda ja isik vajab selleks isikukoodi, siis:

  • Eestis viibiv isik esitab taotluse isiklikult kohale tulles Viljandi Linnavalitsusele;
  • Välisriigis viibiv isik võib esitada taotluse isiklikult kohale minnes Eesti välisesindusele, kes edastab taotluse SMIT-ile.

Taotluse võib esitada nii EL kodanik, kolmanda riigi kodanik või teise riigi (näiteks Läti) määratlemata kodakondsusega isik. Vajadus sel moel isikukoodi taotleda on isikul, kes ei ela püsivalt Eestis, kuid käib Eestis tööl või töötab Eesti tööandjale mujal, millest tulenevalt on isikul õigus kindlustuskaitsele Eesti Haigekassas. Enamus Eestis kasutuses olevatest andmekogudest on üles ehitatud selliselt, et isiku identifitseerimise aluseks on isikukood.

 Vajalikud dokumendid:

  • kirjalik avaldus;
  • taotluse esitaja isikut tõendav dokument.

Riigilõiv

Toiming on tasuta.