Isikukoodi taotlemine välisriigi kodanikule

Isikukoodi taotlemiseks tuleb isiklikult kohale tulla Viljandi linnavalitsusse.

Loe lähemalt: Rahvastikuregister (Siseministeerium)

 

Riigilõiv

Toiming on tasuta.