ABIINFO

30.08.19

Asutus

Info

HÄDAABI: 112

Häirekeskus

HÄDAABINUMBRILE 112 HELISTAGE, KUI:

 • vajate kiiret arstiabi;
 • on tulekahju või selle kahtlus;
 • toimus plahvatus või on selle oht;
 • on tugev õhureostus;
 • inimene on kuskile kinni jäänud;
 • ohtlik metsloom on linnas;
 • on pinnareostus;
 • inimene on uppumas;
 • toimus varing või on selle oht;
 • on gaasiavarii või –leke;
 • on veereostus;
 • toimus liiklus- või muu kannatanutega õnnetus.

PEREARSTI NÕUANDELIIN: 1220

LASTEARSTI NÕUANDETELEFON: 1599

Üleriigiline ööpäevane meditsiinilise nõustamise telefon.

MÜRGISTUSTETEABELIIN: 16662

MÜRGISTUSLIIN ANNAB ASJAKOHAST INFOT JÄRGNEMISTE MÜRGITUSJUHTUMITE KORRAL:

 • puhastus- ja pesuvahendid;
 • taimekaitsevahendid ja väetised;
 • putuka- ja näriliste tõrjevahendid;
 • kosmeetika ja loodustooted;
 • ravimid;
 • seened;
 • taimed;
 • mürgiloomade hammustused;
 • mürkgaasid

HAIGEKASSA INFOTELEFON: 16363

Tööpäevadel kell 8.30-16.30

 

Eesti Haigekassa Tartu osakond

Aadress: Põllu 1a, Tartu

Tartu osakond kuuluvad: Viljandimaa, Tartumaa, Jõgevamaa, Võrumaa, Valgamaa ja Põlvamaa

Tartu osakonna lahtioleku ajad: E-R 8.30-16.30

telefon: +372 744 7430

e- post: tartu@haigekassa.ee

SOTSIAALKINDLUSTUSAMET: 16106

või 612 1360

(endine Pensioniamet)

 

Sotsiaalkindlustusameti Viljandi Büroo

Aadress: Vabaduse plats 2, Viljandi linn

Tööpäeviti kell 9.00–17.00

 • Pensionid (vanadus-, toitjakaotus-, töövõimetus-, rahvapension);
 • Peretoetused, vanemahüvitis;
 • Puuetega inimeste sotsiaaltoetused;
 • Ohvriabi ja lepitusteenus;
 • jms.

Klientide vastuvõtt: E 8.30-18.00,
T, K, N 8.30-15.00, R 8.30 – 13.00

klienditeenindus:

+372 435 080

+372 435 0581

+372 435 0585

e-post: viljandi@sotsiaalkindlustusamet.ee

EESTI TÖÖTUKASSA INFOTELEFON: 15501

 Eesti Töötukassa Viljandimaa osakond

Aadress: Tallinna tn 19-21,

Viljandi linn

Tööturu ja tööhõivega seotud küsimused.

klienditeenindus:

+372 435 4644

+372 435 4645

KESKONNAINSPEKTSIOONI VALVETELEFON: 1313

HELISTAGE, KUI MÄRKATE:

 • keskkonnareostust või reostusohtu;
 • ebaseaduslikku metsaraiet, kalapüüki või muud ebaseaduslikku looduskasutust;
 • jäätmete ebaseaduslikku ladestamist;
 • massiliselt surnud loomi, linde või kalu;
 • loomade julma kohtlemist;
 • surnud või haavatud suurulukit (väikeulukist teavitage numbril: 1510);
 • muud keskkonnaalast õigusrikkumist;

PÄÄSTEALA INFOTELEFON: 1524

HELISTAGE, KUI:

 • Vajate nõuannet oma kodu turvalisemaks muutmisel.
 • Vajate päästeala ametnike kontaktandmeid ja vastuvõtuaegasid.
 • Tahate teada millistes tingimustes ja kus võib tuld teha. 
 • Soovite liituda automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemiga.            
 • Soovite täiendavat informatsiooni seoses Päästeameti poolt korraldatavate ennetuskampaaniatega.
 • Teil on päästealaga seotud küsimus ja te ei tea, kelle poole pöörduda

MAANTEEINFOKESKUSE TELEFON: 1510

Pöörduge, kui tegemist on:

 • liiklusohtliku takistusega nagu teelelangenud puu, uhutud truup vms, mille puhul läbi- või möödasõit on raskendatud või ohtlik, liiklusohtlik auk teekattes jne;
 • teele jäetud tähistamata sõiduki või teele pudenenud kaubaga;
 • katkise, mitteloetava liiklusmärgiga või vajaliku liiklusmärgi puudumisega;
 • ilmastikust tingitud raskendatud läbipääsu või muude raskete teeoludega.

 

 

TARBIJAKAITSE NÕUANDETELEFON: 6201 707

 

Nõustamine tööpäevadel 10.00-15.00.                               

Tarbijakatiseameti vastuvõtt Viljandis, Tallinna mnt.11/1

Maakondlike vastuvõttude ajad https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/ametist/vastuvott-maakondades

EESTI ENERGIA RIKKETELEFON: 1343

Elektrivõrgu riketest teatamine. Samale numbrile saab teavituse saata ka SMSi teel.

 

 

Seksuaalhälbe nõuandetelefon:

STOPP 6665120

(TÖÖPÄEVITI KELL
18.00-22.00)

Nõuandetelefonile oodatakse helistama kõiki, kellel endal, kelle
klientidel või lähedastel on probleeme seksuaalsuse või
seksuaalkäitumisega ning see häirib nende igapäevaelu ja/või võib
olla ohtlik inimesele endale või teistele.
Nõustajad on valmis aitama ligi kuuekümne erineva seksuaalse hälbe
puhul, näiteks: seksuaalsuunitlus-, seksuaalarengu häired,
pornosõltuvus, hüperseksuaalsus jms.
Vanglateenistus (sh kriminaalhooldusosakonna kontaktid)

Vangla postiaadress on Turu 56, 51004 Tartu.

Telefon: 7500806

e-post: tartu.vangla@just.ee

Kriminaalhooldusosakonna postiaadress on Tiigi 78, 50410 Tartu.

Telefon: 7500414

e-post: tartukrho.info@just.ee

Vangla direktor võtab kodanikke vastu teisipäeviti kell 15:00–16:30.

Direktori asetäitja võtab kodanikke vastu kolmapäeviti kell 15:00–16:30.

Vastuvõtuks registreerida telefonil 750 0806.

 

Автор: KARIN KIIS