2021. aastal kehtestatud detailplaneeringud

Viljandi Linnavalitsus kehtestas 12.07.2021 korraldusega nr 366 kinnistu Metsküla tee 1 detailplaneeringu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata krundile ehitusõigus ja lahendada planeerimisseadusest tulenevad muud ülesanded, et püstitada kinnistule Päästeameti hoonete kompleks. Planeeringuala suurus on 8350 m². Detailplaneering on kooskõlas üldplaneeringuga.

Planeeringu elluviimisega paranevad Päästeameti võimalused täita ametile pandud ülesandeid. Planeeringu elluviimine ei tekita olulist negatiivset mõju keskkonnale.

 

Viljandi Linnavalitsus kehtestas 28.06.2021 korraldusega nr 328 kinnistu Planeedi tn 8 detailplaneeringu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata krundile ehitusõigus ja lahendada planeerimisseadusest tulenevad muud ülesanded äri- ja tootmishoonete laiendamiseks ning püstitamiseks. Planeeringuala suurus on 11 291 m². Detailplaneering on kooskõlas üldplaneeringuga.

Planeedi tn 8 detailplaneeringu kehtestamisel muutuvad kehtetuks varem sellel planeeringualal kehtinud detailplaneeringud „Viljandi linn, kvartal nr 218, krunt nr 10, krundi Planeedi tn 6 detailplaneering" (Viljandi Linnavalitsuse detailplaneeringute registri nr 2006-034) ja „Viljandi linna kvartali nr 218 krundi nr 11 aadressiga Planeedi tn 8 detailplaneering" (Viljandi Linnavalitsuse detailplaneeringute registri nr 1999-069).

Planeeringu elluviimisega kaasneb positiivne majanduslik ning sotsiaalne mõju. Planeeringu elluviimisega ei tekitata negatiivset mõju keskkonnale.

 

Viljandi Linnavalitsus kehtestas 14.06.2021 korraldusega nr 309 kinnistute Vilja tn 13 ja Vilja tn 13a detailplaneeringu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on liita kinnistud, et laiendada olemasolevat tootmishoonet. Planeeringuala suurus on 9 510 m². Detailplaneering on kooskõlas üldplaneeringuga. Planeeringu elluviimisega kaasneb positiivne majanduslik ning sotsiaalne mõju. Planeeringu elluviimine ei tekita negatiivset mõju keskkonnale.

 

Viljandi Linnavalitsus kehtestas 31.05.2021 korraldusega nr 285 Endla tn 19 detailplaneeringu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kinnistu kaheks eraldi krundiks ning uuele hoonestuseta krundile püstitada uus üksikelamu. Planeeringuala suurus on 1273 m². Detailplaneering on kooskõlas üldplaneeringuga. Kehtestatud detailplaneering loob võimalused elamumaa intensiivsemaks kasutamiseks Uueveski piirkonnas. Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulisi majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid. 

 

Viljandi Linnavalitsus kehtestas 12.04.2021 korraldusega nr 192 Kinnistute Kesk-Kaare tn 19 ja Kesk-Kaare tn 17a detailplaneeringu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on liita kinnistud ning tekkinud krundile püstitada uus kaasaegne lasteaed. Planeeringuala suurus on ca 1,32 ha. Detailplaneering on kooskõlas üldplaneeringuga. Kehtestatud detailplaneering loob head tingimused lasteaia teenuste pakkumise parendamiseks Paalalinna piirkonnas ning mõjutab positiivselt kogu linna majanduslikku, sotsiaalset ja kultuurilist arengut.

 

Viljandi Linnavalitsus kehtestas 15.03.2021 korraldusega nr 119 kinnistu Uueveski tee 8 detailplaneeringu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Uueveski tee 8 krundil olev elamu ümber ehitada korterelamuks ja olemasoleva abihoone juurde püstitada uus üksielamu. Selleks jagatakse Uueveski tee 8 krunt kaheks eraldi krundiks selliselt, et olemasolev elamu ja olemasolev ühekorruseline abihoone jäävad erinevatele kruntidele. Kruntidele määratakse ehitusõigus ja arhitektuursed nõuded elamu ümberehitamiseks korterelamuks, abihoone ümberehitamiseks elamuks ning täiendavate uute hoonete püstitamiseks.  Planeeringuala suurus on 2423 m². Detailplaneering on kooskõlas üldplaneeringuga. Kehtestatud detailplaneering loob võimalused elamumaa intensiivsemaks kasutamiseks ja hoonestuse kaasajastamiseks Uueveski piirkonnas. Planeeringu elluviimisega kaasnevad positiivsed majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud. 

 

Viljandi Linnavalitsus kehtestas 15.03.2021 korraldusega nr 118 kinnistute Männimäe tee 4, 6, 4a detailplaneeringu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta olemasolevat krundijaotust ja krundi Männimäe tee 4a sihtotstarvet, määrata uus hoonestusala ning ehitusõigus, et laiendada olemasolevat trükitööstust. Planeeringuala suurus on 21 196 m². Detailplaneering on kooskõlas üldplaneeringuga. Kehtestatud detailplaneering avab uued perspektiivid trükitööstuse arengule ning tööhõivele Viljandi linnas. Planeeringu elluviimisega kaasnevad positiivsed majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud.  

 

Viljandi Linnavalitsus kehtestas 08.02.2021 korraldusega nr 60 Kinnistu C. R. Jakobsoni tn 45/45a detailplaneeringu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on lammutada krundil olev hoovielamu ja kuur ning määrata krundi ehitusõigus, planeeringulised ja arhitektuursed nõuded hoolekandeasutuste hoonete püstitamiseks. Planeeringuala suurus on 1650 m². Detailplaneering on kooskõlas üldplaneeringuga. Planeering annab võimaluse parendada hoolekandeteenuste taset Viljandi linnas ning mõjutab positiivselt linna majanduslikku, sotsiaalset ja kultuurilist arengut.