Huvihariduse ja -tegevuse riiklik lisarahastus 2021

 

Valitsus annab alates 2017. aastast kohalikele omavaltsustele täiendavat toetust huvihariduse ja -tegevuse korraldamiseks.

Riikliku lisatoetuse eesmärk on parandada huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Valdadele ja linnadele eraldatava lisaraha suuruse arvestamisel võetakse aluseks komponendid nagu noorte arv, puudega noorte arv, toimetulekuraskustega peredes elavate noorte arv vanuses 7‒19, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsvõimekus ning huvihariduse ja huvitegevuse piirkondlik kättesaadavus.

Seadus näeb ette, et vallad ja linnad koostavad täiendava toetuse kasutamise kava, milles tuuakse välja huvihariduses ja huvitegevuses osalevate 7-19 aastaste unikaalsete noorte ja võimaluste arv, kirjeldatakse kitsaskohad ja tegevused nende lahendamiseks.

 

Viljandi linna 2021. aasta kava täitmine:

Tegevus Summa Kasutatud Osalejaid Tegevused
Tegevused HEV noortele 17 000 € 18 219 € 217 19
Tegevused LTT valdkonnas 46 000 € 40 578 € 195 22
Teadlikkuse tõstmine 10 000 € 5 000 € 3720 1
Juhendajate kompetentsi tõstmine 6 000 € 2 317 € 25 1
Laagrites osalemise võimaluse suurendamine 10 000 € 11 505 € 235 1
Tegevused riskigrupi noortele 3 715 € 2 613 € 130 4
KOKKU 92 715 € 80 232 € 4522 48

 

2021. aasta toetuse summa tulenes riigi poolsest 2021. aastaks antud toetusest 60 203 eurot + 2020. aasta jäägist 32 512 eurot = 92 715 eurot.

2021. aasta jääk on 12 483 eurot. Jääk tekkis toetatud, kuid piirangute pärast ära jäänud tegevuste tõttu.

 

Täpsemat 2021. aasta kava saad vaadata, vajutades SIIA.

2021. aasta aruannet saad vaadata SIIT

 

Lisainfo:
Vilja Volmer-Martinson
e-post: vilja.volmer-martinson@viljandi.ee
tel. 435 4755