Huvihariduse ja -tegevuse riiklik lisarahastus

 

Valitsus annab alates 2017. aastast kohalikele omavaltsustele täiendavat toetust huvihariduse ja -tegevuse korraldamiseks.

Riikliku lisatoetuse eesmärk on parandada huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Valdadele ja linnadele eraldatava lisaraha suuruse arvestamisel võetakse aluseks komponendid nagu noorte arv, puudega noorte arv, toimetulekuraskustega peredes elavate noorte arv vanuses 7‒19, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsvõimekus ning huvihariduse ja huvitegevuse piirkondlik kättesaadavus.

Seadus näeb ette, et vallad ja linnad koostavad täiendava toetuse kasutamise kava, milles tuuakse välja huvihariduses ja huvitegevuses osalevate 7-19 aastaste unikaalsete noorte ja võimaluste arv, kirjeldatakse kitsaskohad ja tegevused nende lahendamiseks.

 

Viljandi linna 2021. aasta kava näeb ette:

  • Tegevused hariduslike erivajadustega (HEV) noortele – 17 000 €
  • Tegevused loodus- ja täppisteaduste (LTT) valdkonnas – 50 000 €
  • Teadlikkuse tõstmine olemasolevatest võimalustest – 10 000 €
  • Juhendajate kompetentsi tõstmine – 12 000 €
  • Tegevused riskigrupi noortele – 4 215 €

Täpsemat kava saad vaadata, vajutades SIIA.

 

AVATUD TAOTLUSVOOR

Avatud on taotlusvoor juhendajate enesetäiendamisele toetuse küsimiseksParima kvaliteediga huvihariduse ja –tegevuse pakkumiseks on oluline, et juhendajad käiksid ajaga kaasas. Antud toetusega soovib Viljandi linn anda selleks motivatsiooni ning aidata kaasa rahaliste ressurssidega.

Toetus on mõeldud Viljandi linnas tegutsevates huviharidust ja -tegevust pakkuvates asutustes ning ühingutes tööl olevate juhendajate täiendõppevõimaluste (osaliseks) finantseerimiseks.

Toetuse maksimummäär on 200 € ühe juhendaja / ühe koolituse kohta.

Taotluse peab juhendaja eest tegema asutus või ühing. Taotleda saavad nii munitsipaalkoolid kui eraühingud. Taotlusvoor on avatud jooksvalt läbi aasta ning taotluse saad vajutades SIIA.

Taotlus tuleb täidetult saata aadressile viljandi@viljandi.ee.

Toetuse väljamaksmine toimub arve alusel tagantjärele - ehk peale tegevuse toimumist ning aruande esitamist. 

 

Lisainfo:
Vilja Volmer-Martinson
vilja.volmer-martinson@viljandi.ee
435 4755