Puudega lapse hooldajatoetus

25.09.23

Toetuse üldandmed

Kirjeldus

Hooldajatoetust makstakse Eesti Rahvastikuregistri järgselt Viljandi linnas elavate puudega laste ühele vanemale, eestkostjale või perekonnas hooldamise lepingu alusel hooldajale, kes ei saa töötada või õppida puudega lapse hooldamise (kõrvalabi osutamise, juhendamise ja järelevalve tagamise) tõttu.

Toetuse suurus

210 eurot kuus, kui alaealine hooldusvajadusega isik vajab kõrvalabi, juhendamist või järelvalvet.

Kestvus

Dokumentide menetlemise maksimaalne aeg:

Puudega lapse hooldajatoetuse määramise või sellest keeldumise otsuse teeb linnavalitsus hiljemalt 30 päeva jooksul taotluse või täiendavalt nõutud andmete esitamisest.

Puudega lapse hooldajatoetus määratakse otsuse tegemisele järgneva kuu 1. kuupäevast ning makstakse välja hiljemalt arvestatava kuu 15. kuupäevaks.

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu 21.12.2017  määrus nr 3 ,,Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord''

Viljandi Linnavalitsuse 17.02.2020 korraldus nr 65 "Hooldajatoetuse määrade kehtestamine"

Vastutaja

Laste heaolu teenistuse spetsialist

Katreen Kasela

e-post: katreen.kasela@viljandi.ee

Telefonid: 435 4760; 5347 7027

 

Toetuse taotlemine

Vajalikud sammud

Avaldus koos lisadokumentidega esitada Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametile.

Aadress: Johan Laidoneri plats 5a, Viljandi, ruum 6.

Vastuvõtt: E 9.00-11.00; T, N 14.00-16.00

Vajaminevad dokumendid

  1. avaldus;
  2. isikut tõendav dokument;
  3. sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus;
  4. rehabilitatsiooniplaan;
  5. kohtumäärus eestkostjaks määramise kohta;
  6. perekonnas hooldamise leping.

Tulemus

Toetus kantakse taotleja avalduses näidatud arveldusarvele. Avalduse mitterahuldamise korral teavitatakse avaldajat otsusest 30 päeva jooksul.