Pressiteated

Viljandi linnavalitsuse istungil 09.11.2020

Majandusküsimustes otsustati:

 • saata Viljandi Linnavolikogu 26. novembri istungile otsuse eelnõu võõrandada Viljandi linnale kuuluv kinnistu aadressiga Oru tn 7c Viljandi linnas koos selle oluliste koostisosade ja päraldistega ning kõigi õiguste ja kohustustega Oru tn 7 omanikele Aivar Mesile, Merilii Osilale, Sven Osilale, Gerli Averile, Oru tn 7a  omanikule OÜ-le Vintskap (esindaja Andres Uus) ja Oru tn 7b omanikele Aare Topnikule ja Aade Topnikule;
 • sõlmida Viljandi linnale kuuluva hoonestamata kinnistu aadressiga Reinu tee 34 tasulise hoonestusõiguse seadmise leping osaühinguga Rehelaane;
 • võtta vastu protokolliline eelnõu mitte lubada Cleveroni pakiautomaadi paiknemist Arkaadia aias linna maal;
 • korraldada riigihange „Viljandi linna dekoratiivhaljastuse hooldus".

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

 

Kinnisvara haldusküsimustes otsustati:

 • saata Viljandi Linnavolikogu 26. novembri istungile otsuse eelnõu „Riia mnt 38 eluruumi nr 305 võõrandamine";
 • võõrandada Viljandi linnale kuuluv mitteeluruum aadressiga Riia maantee 16a-M1, mis koosneb 579/25156 mõttelisest osast kinnistust ja reaalosana mitteeluruumist nr M1, mille üldpind on 57,9 m2 ostjale Korteriühistu Riia 16a.

Lähemalt: kinnisvara haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752

 

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • algatada kinnistu Terase tänav 17 detailplaneering;
 • saata Viljandi Linnavolikogu 26. novembri istungile otsuse eelnõu „Viljandi valla üldplaneeringu kooskõlastamine";
 • anda nõusolek maa (asukohaga Külvi tn 24) ostueesõigusega erastamiseks Luule Laanele ja Allan Hauslerile;
 • anda nõusolek Viljandi linnas asuva J. Liivi tn 3, Posti tn 9, 9a jagamiseks kaheks kinnistuks;
 • anda nõusolek hoonestusõiguse seadmiseks Kauge tn 6 maaüksusele ½ mõttelises osas Andres Haljase ja ½ mõttelises osas Artur Haljase kasuks;
 • kinnitada MiHo OÜ poolt koostatud töö „Üksikelamu eelprojekt" aadressil Tuisu tänav 10 ja anda ehitusloa taotlejale MiHo OÜle ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • kinnitada EP Majaprojekt OÜ poolt koostatud töö „Ehitusprojekt" aadressil Leola tänav 42 ja anda ehitusloa taotlejale EP Majaprojekt OÜle ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • kinnitada Osaühingu Klotoid poolt koostatud töö „Männimäe jalgpallihalli ehitusprojekt" aadressil Riia maantee 95 ja anda ehitusloa taotlejale Viljandi Linnavalitsusele ehitusluba ehitise püstitamiseks.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 0739

 

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • määrata Viljandi Noortevolikogu projektikonkursi lisavooru toimumise ajaks 09.11.2020–23.11.2020. Projektitoetuse taotlused tuleb esitada Viljandi linna kodulehel asuvas e-teenuste keskkonnas Spoku. Projektikonkursi tulemused kuulutatakse välja 30.11.2020;
 • saata Viljandi Linnavolikogu 26. novembri istungile otsuse eelnõu Viljandi Linnavolikogu 30.11.2017 otsuse nr 20 „Esindajate määramine Viljandi linna haridusasutuste hoolekogudesse" muutmine;
 • kinnitada Viljandi linna huvikoolide hoolekogude koosseisud;
 • kinnitada Viljandi linna koolieelsete lasteasutuste hoolekogude koosseisud;
 • kinnitada Viljandi linna üldhariduskoolide hoolekogude koosseisud;

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie, telefon 435 4763

 

Rahandusküsimustes otsustati:

 • saata Viljandi Linnavolikogu 26. novembri istungile määruse eelnõu „Viljandi linna arengustrateegia 2030+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2020–2025";
 • saata Viljandi Linnavolikogu 26. novembri istungile määruse eelnõu Viljandi Linnavolikogu 31.01.2019 määruse nr 40 „Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+" muudatuste heakskiitmine;
 • saata Viljandi Linnavolikogu 26. novembri istungile määruse eelnõu „Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks Lossi 3 hoone restaureerimiseks";
 • saata Viljandi Linnavolikogu 26. novembri istungile määruse eelnõu „Viljandi linna 2020. aasta II lisaeelarve kinnitamine";
 • saata Viljandi Linnavolikogu 26. novembri istungile määruse eelnõu „Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2020–2025".

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

 

 

Istungi ülevaate koostas

Maarja Evert

avalike suhete spetsialist

maarja.evert@viljandi.ee