Pressiteated

Linnavalitsus esitas volikogule eelarve muudatusettepanekud

Viljandi linnavalitsus teeb sel neljapäeval kogunevale linnavolikogule ettepaneku tõsta noorsootöötajate palkasid ja hooldajate toetusi, võrdsustada Seeniorite Nõukoja liikmete tasud teiste volikogu komisjonidega, anda lisaraha noortevolikogule ning toetada Ugala teatri juubeliüritusi.

Linnavalitsus teeb ettepaneku tõsta Sakala keskuse haldusalas oleva Avatud Noortetoa põhikohaga töötajate palgafondi kuus protsenti, mis on kaks korda rohkem kui algselt planeeritud.

Raske puudega isikute hooldajate toetust soovitakse tõsta 20 eurolt 40 euroni, sügava puudega isikute hooldaja toetust 40 eurolt 60 euroni ja alaealiste laste vormistatud hooldaja toetust 140 eurolt 210 euroni.

Seeniorite Nõukojale soovitakse anda lisaks 3500 eurot, et selle koosolekutel osalemise tasu oleks sama, mis volikogu alatistel komisjonidel ehk 25 eurot liikme kohta. Noortevolikogule nähakse samuti ette 3500 lisaeurot administratiivkulude katteks.

Ugala teatrile soovib linnavalitsus eelarvega eraldada 10 000 eurot juubeliaasta tegevuste toetamiseks.

Linnaeelarve muudatusettepanekute kogumaht on ligi 60 000 eurot.

Linnapea Madis Timpsoni sõnul on kõik linnavalitsuse ettepanekud põhjendatud ja katteallikad nende teostamiseks olemas. «Tänavune linnaeelarve on pingeline, kuid leidsime kahe lugemise vahel olulisteks tegevusteks lisaraha. Seda nii reservide kui ka teiste eelarveridade ülevaatamisega,» ütles linnapea.

Viljandi linna 2020. aasta eelarve tuleb linnavolikogus teisele lugemisele sel neljapäeval. Eelarve maht on 35,05 miljonit eurot.