Pressiteated

Viljandi Linnavalitsuse istungil 14.09.2020

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • kinnitada 1. oktoobrist 2020 Viljandi Päevakeskuse töötajate struktuur, koosseis ja töötasumäärad;
 • volituste andmine piiratud teovõimega isikute nimel asjade ajamiseks ja arvelduskontode kasutamiseks ja käsutamiseks.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • anda nõusolek avaliku ürituse Viljandi linna sünnipäev „VILJANDI 737" korraldamiseks Sakala Keskusele 19. septembril kell 08.00 – 20. september 2020 kell 02.00 ja 20. septembril kell 11.00 – 14.00 Sõbra pargis, Viljandi Kunstikooli hoovis, J. Liivi tänaval, Viljandi Kunstikoolis ja Koidu Seltsimaja hoovides;
 • kinnitada Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi töötajate struktuur, koosseis ja töötasud.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie, telefon 435 4763

Kinnisvarahalduse küsimustes otsustati:

 • eraldada Viljandi linnaeelarve reservfondist Viljandi Linnavalitsuse kinnisvara haldusametile 3936 eurot Viljandi Spordihoone vana osa veetorustiku avariiremondiks.

Lähemalt: kinnisvara haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva Reinu põik kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks maakaabelliini ning liitumiskilbi paigaldamiseks;
 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva Tallinna tänava kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS kasuks siderajatiste omamiseks;
 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva Puidu tänava kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS kasuks siderajatise omamiseks.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • anda Optiprof Estonia OÜ kasutusse kinnistul aadressiga Turu tn 14 maa pindalaga ligikaudu 16 m². Maad kasutatakse silma- ja üldhaiguste sõeluuringu läbiviimiseks kasutatava auto parkimiseks 26. septembril 2020;
 • anda MTÜ Viljandi Rattaklubi kasutusse tasuta ligikaudu 650 m² suurune maa-ala Lastepargi  territooriumil. Kinnistut kasutatakse näidistreeningu läbiviimiseks eesmärgiga kutsuda 7-15aastaseid noori Viljandi Rattaklubi all tegutsevasse Viljandi Rattaklubi Rattakooli. Kinnistu antakse MTÜ Viljandi Rattaklubi kasutusse 19.09.2020 kell 11.00 – 13.00;
 • eraldada Viljandi linnaeelarve reservfondist Viljandi Linnavalitsuse majandusametile 13 032 eurot Jakobsoni 42a hoone pööningu talade avariiremondiks.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist