Pressiteated

Viljandi Linnavalitsuse istungil 07.09.2020

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • vaide mitterahuldamine;
 • eakate hoolduskuludes osalemine.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • anda nõusolek avaliku ürituse Viljandi Õhtune Maastikumäng / V.Õ.M.M korraldamiseks MTÜle Viljandimaa Abipolitseinikud 25. september kell 17.00 kuni 26. september kell 01.00;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu „Koostöölepingu sõlmimine", et sõlmida Sihtasutusega Tartu 2024 koostööleping, mille eesmärgiks on Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 tegevuste rahastamine, kohalike omavalitsuste toetuse jagunemine ja kohalike omavalitsuste koostöö.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie, telefon 435 4763

Rahandusküsimustes otsustati:

 • anda Viljandi Spordikeskusele tasuta üle aiamaja Artur (maksumus 3773,92 eurot ilma km-ta), mis on paigaldatud aerutamisbaasi (Riia mnt 93C/1, Viljandi);
 • võtta vastu määrus „Viljandi linna 2021. aasta eelarve projekti koostamise tingimused";
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu „Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2020–2025";
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu „Viljandi linna arengustrateegia 2030+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2020–2025".

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • kinnitada OÜ KOKO arhitektid poolt koostatud töö nr 19-18 „Viljandi spaa- ja konverentsihotell" aadressil Roo tänav 9 ja anda ehitusloa taotlejale Roman Kusmale ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • kinnitada Helen Projekt OÜ poolt koostatud töö nr 2024 „Garaaži uusehitise eelprojekt" aadressil Reinu põik 5 ja anda ehitusloa taotlejale Teritusmeister OÜle ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • kinnitada Arhitektuuribüroo NAFTA OÜ poolt koostatud töö nr AI0120 „Üksikelamu rajamise ehitusprojekt" aadressil Mooni tänav 15 ja anda ehitusloa taotlejale Rego OÜle ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • kinnitada Arhitektuuribüroo Haldo Oravas OÜ poolt koostatud töö nr 020219 „Moodul-teenindushoone sidumine" aadressil Endla tänav 4 ja anda ehitusloa taotlejale Haldo Oravasele ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluvate kinnistute koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • eraldada Viljandi linnaeelarve reservfondist Viljandi Linnavalitsuse majandusametile 30 000 eurot C. R. Jakobsoni 42a hoone katuse avariiremondiks;
 • seada tähtajatult sidevõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks sundvaldus Viljandi linnas, Posti tn 19 kinnisasjale Telia Eesti AS kasuks;
 • seada tähtajatult sidevõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks sundvaldus Viljandi linnas, Posti tn 15a kinnisasjale Telia Eesti AS kasuks;
 • seada tähtajatult sidevõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks sundvaldus Viljandi linnas, Posti tn 15 kinnisasjale Telia Eesti AS kasuks;
 • seada tähtajatult sidevõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks sundvaldus Viljandi linnas, Tartu tn 1b kinnisasjale Telia Eesti AS kasuks;
 • seada tähtajatult sidevõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks sundvaldus Viljandi linnas, C.R. Jakobsoni tn 33 kinnisasjale Telia Eesti AS kasuks;
 • sõlmida Viljandi linnale kuuluvate hoonestamata kinnistute tasulise hoonestusõiguse seadmise lepingud aadressidel Vaikuse põik 8 ja Vaikuse põik 10 W VARA OÜ-ga ning kinnitada Vaikuse põik 8 hoonestusõiguse võõrandamise hinnaks 29 184 eurot ja Vaikuse põik 10 hoonestusõiguse võõrandamise hinnaks 22 752 eurot;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu „Hoonestatud kinnistule aadressiga Hariduse tn 7 tasulise hoonestusõiguse seadmine"
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu „Kinnistutele aadressidega Hariduse tn 9 ja Hariduse tn 11 tasulise hoonestusõiguse seadmine".

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Muudes küsimustes otsustati:

 • anda VilTakso OÜ-le taksoveoluba tähtajatult.

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist