Pressiteated

Viljandi Linnavalitsuse istungil 15.06.2020

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • sotsiaaleelarvest toetuste määramine;
 • eakate hoolduskuludes osalemine.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • muuta 2020. aasta II taotlusvooru spordi-, kultuuri-, noorsootöö- ja haridusvaldkonna projektitoetuste korraldusi seoses eriolukorrast tingitud muudatustega;
 • määrata Viljandi linna 2020. aasta III taotlusvooru spordivaldkonna projektitoetused järgmiselt:
 1. Viljandi Rattaklubi / Puhkepäeva rattamatkade läbiviimine 2020. aastal / 650 €
 2. Viljandimaa Spordiliit / 65.Viljandi Linnajooks / 3 000 €
 3. Viljandi Sõudeklubi / XXVIII Sõuderegatt „Viljandi Paadimees", Eesti U-19 ja U-23 meistrivõistlused sõudmises ja Eesti täiskasvanute meistrivõistlused sõudmises / 450 €
 4. Viljandi Rattaklubi / Propageerida tervislikke eluviise läbi 20. Mulgi Rattamaratoni ettevalmistamise ja läbiviimise / 2 000 €
 5. Viljandi Lauatenniseklubi Sakala / 37.Sakala lauatennise karikasarja kolme etapi korraldamine ja läbiviimine / 600 €
 • määrata Viljandi linna 2020. aasta III taotlusvooru kultuurivaldkonna projektitoetused järgmiselt:
 1. Sillad MTÜ / Üleriigilise XXII õpetajate teatrifestivali Sillad korraldamine / 800 €
 2. MTÜ Viljandi Kitarrifestival / Viljandi Kitarrifestivali 2020 korraldamine ja läbiviimine / 2 000 €
 3. MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus / Pärimusmuusika Lõikuspidu ja Etnokulbid 2020 gala / 1 000 €
 4. MTÜ Viljandimaa Kammerkoor / Nootide hankimine Viljandimaa Kammerkoorile / 117 €
 5. MTÜ Evestuudio / NOORTE notafe sügisene loomelaager / 1 500 €
 6. SA Lootsi Koda / Pärdi päevad 2020 Viljandis / 1 000 €
 7. MTÜ Viljandi filmisõbrad / Viljandi komöödiafilmide festivali Wilkom III korraldamine / 1 000 €
 8. MTÜ Klubi Ajaratas / Klubi Ajaratas 40 - hetked meie elus / 550 €
 9. MTÜ Pihlamäe / Jätkuprojekt: Argipäevakool Tule õue! / 500 €
 • määrata Viljandi linna 2020. aasta III taotlusvooru haridusvaldkonna projektitoetused järgmiselt:
 1. MTÜ Viljandi Kitarrifestival / Viljandi Kitarrifestivali 2020 töötubade korraldamine ja läbiviimine / 500 €
 • muuta Viljandi Linnavalitsuse 25.03.2019 korraldust nr 154 „Viljandi Spordikeskuse töötajate struktuuri, koosseisu ja töötasumäärade kinnitamine" ja lisada struktuuri 1,0 koormusega ehituse projektijuhi ametikoht;
 • muuta Viljandi Linnavalitsuse 01.04.2019 korraldust nr 167 „Viljandi Spordikooli töötajate struktuuri, koosseisu ja töötasumäärade kinnitamine" ja kinnitada füsioterapeudi ametikoha suuruseks 0,7 ja sekretäri ametikoha suuruseks 0,25;
 • anda nõusolek avaliku ürituse „Pärimusmuusika kontserdid" korraldamiseks MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskusele 24. juuli 2020 kell 14.00 – 25. juuli 2020 kell 02.00 ja 25. juuli 2020 kell 14.00 – 26. juuli 2020 kell 02.00 Viljandi lossimägedes. Prognoositav osavõtjate arv on kuni 1000 inimest ühel kontserdipäeval (sh meeskond, esinejad, toitlustajad jne). Korraldaja kohustub tagama kõigi riiklikult kehtestatud viiruse COVID-19 levikuga seotud piirangute täitmise. Juhul, kui riiklikud piirangud ei võimalda sündmuse korraldamist loal märgitud tingimustel, kaotab avaliku ürituse korraldamise luba kehtivuse.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie, telefon 435 4763

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • algatada projekteerimistingimuste andmine, mis on Viljandi Vikerkaare tn 2 kinnistu kehtiva detailplaneeringu järgse ajutise ehitise ehitusprojekti koostamise aluseks;
 • algatada projekteerimistingimuste andmine, mis on krundil Tamme tn 5 püstitatava kuni kahekorruselise kolme ja enama korteriga korterelamu püstitamise ehitusprojekti koostamise aluseks;
 • mitte lubada Tartu 31 kinnistule päikesepargi rajamist;
 • muuta hoonete aadresside korrastamise ja õigusaktidega sätestatud nõuetega vastavusse viimiseks 26 hoone lähiaadresse.

Lähemalt: juhtivarhitekt Jaak Reinula, telefon 435 4743

Majandusküsimustes otsustati:

 • mitte lubada korteriühistul Vene 25 parkida autosid Suur-Kaare tänav T1 maa-alal;
 • anda Impulsion Estonia OÜ kasutusse Tallinna tänaval maa-ala ligikaudse suurusega 10,5 m² (7x1,5 m). Maa-ala kasutatakse ajavahemikul 16.06.2020 – 14.07.2020 LED ekraani paigaldamiseks;
 • anda MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskuse kasutusse Viljandi linnale kuuluvatel kinnistutel aadressiga Tasuja puiestee, Talli tn 2 ja Lossi asuvad maa-alad ligikaudse pindalaga 79 000 m². Maad kasutatakse Pärimusa 2.0 kontsertide ja infrastruktuuri korraldamiseks 21. – 26. juulil 2020;
 • sõlmida Viljandi linnale kuuluva hoonestamata kinnistu aadressiga Tuisu tänav 4 tasulise hoonestusõiguse seadmise leping Riho Rieneriga ja kinnitada hoonestusõiguse võõrandamise hinnaks 17 712 eurot;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu „Kinnistu võõrandamine", eesmärgiga võõrandada hoonestusõigusega koormatud kinnistu Ploomi tn 34 koos selle oluliste koostisosade ja päraldistega ning kõigi õiguste ja kohustustega hoonestaja Katri Smittile.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Muudes küsimustes otsustati:

 • kooskõlastada Viljandi Veekeskus Aktsiaseltsi likvideerija poolt koostatud aktsiaseltsi lõppbilanss ja vara jaotusplaan;
 • seoses nõukogu liikme volituste lõppemisega nimetada SA Viljandimaa Hoolekandekeskus uueks nõukogu liikmeks Viljandi Vallavalitsuse poolt alates 03.06.2020 Luule Vitsur.

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
Viljandi Linnavalitsus
Avalike suhete spetsialist
5669 7042