LTT - loodus- ja täppisteaduste valdkond

 

Viljandi linn võttis 2021. aasta üheks riikliku toetuse fookuseks LTT valdkonna, kuna huvihariduse ja –tegevuse andmete analüüs näitas, et loodus- ja täppisteaduste valdkond on meie linnas endiselt vähemate osalusvõimalustega. Tulevikku vaatavalt on aga oluline panna rõhku just sellele valdkonnale, et järeltulev põlvkond mõistaks ja suudaks praegusest paremini hinnata loodusressursse.

LTT valdkonna avatud taotlusvooruid toimusid 2021 aastal kaks korda - kevadel ja sügisel. 

 

Kevadperioodil 2021 toetasime:

 • Viljandi Laevamudelistide Klubi MTÜ - 5625 eurot laevamudelismi ringi tegevuste korraldamiseks;
 • Evestuudio MTÜ - 2540 eurot lõimunguprojekti "Loodusega Loodud Digilood" korraldamiseks;
 • Viljandi Gümnaasium - 950 eurot hommikuste linnuvaatluste korraldamiseks;
 • Viljandi Gümnaasium - 550 eurot Jäljeküti kooli kevadiste tegevuste korraldamiseks;
 • Viljandi Huvikool - 522 eurot 3D disaini ja laserprintimise kursuse korraldamiseks;
 • Viljandi Huvikool - 1360 eurot motoringi üldfüüsilise treeningu korraldamiseks;
 • Viljandi Avatud Noortetuba - 827 eurot loodusringi korraldamiseks;
 • Viljandi Jakobsoni kool - 450 eurot robootikaringi tegevuste laiendamiseks;
 • Viljandi Jakobsoni kool - 906 eurot teadusteatri ringi korraldamiseks;
 • Viljandi Jakobsoni kool - 4507 eurot kosmoseringi korraldamiseks;
 • Viljandi Kunstikool - 750 eurot arhitektuuri ja ruumilahenduse õppesuuna pilootprojekti "Minu Vabaduse plats" korraldamiseks;
 • Taibukate Teaduskool MTÜ- 3000 eurot suvise teaduslaagri "„Eesti kliima ja looduskeskkonna muutumine kiviajast tänapäevani" korraldamiseks;
 • Viljandi Kaare kool - 5650 eurot laserdisaini ringi avamiseks.
 • Viljandi Muuseum - 1156 eurot looduse huvipäeva korraldamiseks.

 

Sügisperioodil 2021 toetasime:

 • Evestuudio MTÜ - 600 eurot lõiminguprojekti Digiliikumine korraldamiseks;
 • Evestuudio MTÜ - 1400 eurot lõiminguprojekti Loodusega Loodud Digilood, Vol 2 korraldamiseks;
 • Viljandi Gümnaasium - 2100 eurot projekti "Praktiline keemia meie ümber" korraldamiseks;
 • Viljandi Jakobsoni kool - 3250 eurot multimeedia ringi korraldamiseks;
 • Viljandi Jakobsoni kool - 703 eurot robootikaringi korraldamiseks;
 • Viljandi Laevamudelistide klubi - 3000 eurot laevamudelismi ringi korraldamiseks;
 • Taibukate Teaduskool - 200 eurot Teadlastega kohtuma: õppekäik Tartusse korraldamiseks;
 • Viljandi Kesklinna kool - 2157 eurot loodusfotograafia ringi korraldamiseks;
 • Viljandi Kaare kool - 1000 eurot loodusringi korraldamiseks;
 • Viljandi Kunstikool - 2000 eurot multimeedia õppeaine stardipaketiks;
 • Viljandi Paalalinna kool - 700 eurot teadusteatri õpitubade korraldamiseks algklassidele.

 

Kokku  jagati LTT valdkonnas 2021.aastal toetuseid 45 849 euro väärtuses.

 

Lisainfo:
Vilja Volmer-Martinson
e-post: vilja.volmer-martinson@viljandi.ee
tel. 435 4755