Linnavalitsuse koosseis

Madis Timpson
LINNAPEA
(Eesti Reformierakond)
Telefon: 435 4711, + 372 527 9575
E-post: madis.timpson@viljandi.ee
Vastuvõtuaeg: N 15-18 (registreerimine 43 54 710)

CV

Tööülesanded:

 • korraldab linnavalitsuse tööd, linnavalitsuse istungite ettevalmistamist ja sisekontrolli;
 • juhib linnavalitsuse teenistust;
 • kirjutab alla linnavalitsuse korraldustele ja määrustele ning linnavalitsuse dokumentidele;
 • koordineerib rahandusameti, kantselei ning avalike suhete ja turismiameti tööd;
 • esindab omavalitsusüksust ja linnavalitsust vastavalt linna põhimäärusele ning volikogu poolt antud pädevusele;
 • täidab muid talle seaduse alusel ja linna põhimäärusega pandud ülesandeid;
 • esindab linnavalitsust volikogu eelarve– ja arengukomisjonis ning revisjonikomisjonis.


Kalvi Märtin
ABILINNAPEA
(Eesti Reformierakond)
Telefon: 435 4713, +372 505 5922
E-post: kalvi.martin@viljandi.ee
Vastuvõtuaeg: N 14-18 (registreerimine 43 54 710)

Tööülesanded:

 • koordineerib haldusameti ja arhitektuuriameti tööd;
 • asendab linnapead tema äraolekul;
 • koordineerib majandusega seotud linna osalusega äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tööd ning linnavara valdamist, kasutamist ja käsutamist, keskkonna ja heakorraga seotud tegevusi;
 • esindab linnavalitsust volikogu majanduskomisjonis;
 • allkirjastab vajadusel kõik tema valdkonna dokumendid ja lepingud.
Kristjan Mändmaa
ABILINNAPEA
(Valimisliit Südamega Viljandis)
Telefon: 435 4757, +372 525 1954
 
Vastuvõtuaeg N: 16 - 18 (registreerimine 43 54 740)
 
Tööülesanded:
 
 • koordineerib sotsiaalameti, haridus- ja kultuuriameti tööd;
koordineerib haridus-, kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja sotsiaaltööga seotud linna munitsipaalasutuste tööd, esindab linna selle valdkonna mittetulundusühingutes ja sihtasutustes, sihtasutuste, usuorganisatsioonide ja kogudustega;
juhib tervishoiuküsimustega tegelemist linnavalitsuses;
 • asendab linnapead tema ja teise abilinnapea äraolekul;
 • esindab linnavalitsust volikogu hariduskomisjonis, sotsiaalkomisjonis ja kultuurikomisjonis.
 • allkirjastab vajadusel kõik tema valdkonna dokumendid ja lepingud


Kert Villems
LINNAVALITSUSE LIIGE
(Eesti Reformierakond)
Telefon: +372 507 4629
E-post: kert.villems@gmail.com

 • on kaasatud linnavalitsuse tegevusse haridusvaldkonnas;
 • on kaasatud linnavalitsuse tegevusse olulistes spordiga seotud küsimustes;
 • vajadusel esindab linnavalitsust volikogu hariduskomisjonis ja kultuurikomisjonis punktis haridust ja spordivaldkonda puudutavates küsimustes.


Liis Aedmaa
LINNAVALITSUSE LIIGE
(Valimisliit Südamega Viljandis)
Telefon: +372 52 252 87
E-post: liis.aedmaa@gmail.com

 

 

Ditmar Martinson
LINNAVALITSUSE LIIGE
(Valimisliit Südamega Viljandis)
Telefon: + 372 566 57 378
E-post: ditmarmartinson@gmail.com

 

 

Marko Suvisild
LINNAVALITSUSE LIIGE
(Valimisliit Südamega Viljandis)
Telefon: +372 508 7626
E-post: marko.suvisild@gmail.com

Karl Õmblus
LINNAVALITSUSE LIIGE
(Keskerakond)
Telefon: 5667 9371
E-post: karl@arendusteenus.ee

 • on kaasatud linnavalitsuse tegevusse olulistes arengu ja planeerimisega seotud küsimustes;
 • on kaasatud linnavalitsuse tegevusse sõprussuhete ja võrgustikega seotud küsimustes;
 • on kaasatud linnavalitsuse tegevusse sisekontrolliga seotud küsimustes
 • vajadusel esindab linnavalitsust volikogu kultuurikomisjonis ning eelarve- ja arengukomisjonis.