Linn tunnustab

Esita ettepanek!

ELUTÖÖ PREEMIA

Elutöö preemia antakse isikule aastatepikkuse tegevuse eest, mida avalikkus on kõrgelt hinnanud ja kelle elutöö on positiivselt mõjutanud Viljandi arengut.

AASTAPREEMIA

Aastapreemia määramisel peetakse tähtsaks saavutusi ja kordaminekuid ühe kalendriaasta jooksul. Aastapreemia jaguneb kategooriatesse erinevate valdkondade vahel: aastapreemia, mille toob tegu või saavutus, mis on kalendriaasta jooksul olnud Viljandile tähtis; kolm kultuuri- ja spordipreemiat, teatripreemia, aasta noore preemia ning laste- ja noortesõbraliku ettevõtte tiitel, millega kaasneb kunstipärane taies.

TEENETEMÄRK

Elutöö ja aastapreemiaga kaasneb Viljandi linna teenetemärk. Samuti võib volikogu anda teenetemärgi isikule aastatepikkuse tegevuse eest, mis on toonud linnale tuntust või on elanikele olulise tähtsusega ning ametist lahkuvale linnajuhile.

AASTA ÕPETAJA AUNIMETUS

Aunimetus antakse neljas kategoorias: aasta õpetaja, aasta noor õpetaja, aasta haridusasutuse juht ja teenekas õpetajas.

STIPENDIUMID

Viljandi linn tunnustab nimeliste stipendiumidega edukaid kutse- või kõrgharidust omandavaid noori, kuld- või hõbemedaliga gümnaasiumilõpetajaid, põhikooli või huvikooli parimaid lõpetajaid, rahvusvahelistel võistlustel, konkurssidel ja olümpiaadidel edukalt esinenud linnakodanikke.

AURAAMAT

Viljandi linna auraamatusse kantakse elutöö preemia, aastapreemia, teenetemärgi, aasta õpetaja aunimetuse, nimeliste preemiate saajate ning gümnaasiumi kuld- või hõbemedaliga lõpetanute nimed.