Koolieelse lasteasutuse õppekulu soodustus

Kirjeldus

Vanemal on õigus taotleda õppekulu maksmise soodustust juhul kui tema elukoha aadress on Eesti rahvastikuregistri andmetel Viljandi linn ning tema elukoha aadress ühtib lapse elukoha aadressiga ja vastab ühele järgmistest tingimustest:

  • koolieelses lasteasutuses käib kaks või enam last;
  • peres kasvab neli või enam alla 19-aastast last (edaspidi lasterikas pere);
  • pere saab toimetulekutoetust.
Viljandi linnavalitsus kinnitab soodustuste andmise või soodustuse lõppemise. 
Õigusaktid                      

Vanema poolt kaetava õppekulu suuruse kehtestamine Viljandi linna koolieelses lasteasutuses

Koolieelse lasteasutuse toidu- ja õppekulu arvestamise, maksmise ja soodustuse taotlemise kord
Vastutaja

Haridusspetsialist Kristlin Oja, tel. 435 4764, 5199 9585, e-post: kristlin.oja@viljandi.ee

 

Toetuse taotlemine

Vajalikud sammud
  • Taotlust saab esitada läbi e-teenuste SIIT.
  • Paberkandjal avalduse esitamiseks prindi see välja SIIT, ning saada või too see linnavalitsusse Johan Laidoneri plats 5, 71020 Viljandi