Konkurss AASTA TEGU

 

Statuut

 

Konkursi AASTA TEGU eesmärgiks on teadvustada kohaliku omavalitsuse ning regionaalarengu valdkonna olulisust ajavahemikus 01.09.2021 – 12.09.2022.a.

Eelnevaga tunnustatakse Eesti inimesi ja/või institutsioone, kelle tegevus on andnud olulise panuse kohaliku omavalitsuse ja/või regionaalarengu valdkonna edendamisse Eestis ja/või mõjutanud oluliselt kohalikku ja regionaalset arengut.

Kandidaate võivad konkursile esitada nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Esitada võib konkursile ka mitu kandidaati sama esitaja poolt. Ühte ja sama tegu erinevatel aastatel esitada ei saa.

Konkurss korraldatakse 1 kord aastas. Tunnustuseks on tänukiri ning meene. AASTA TEGU kuulutatakse välja iga-aastasel üleriigilisel Omavalitsuspäeval.

Taotluses vajalik märkida järgmised andmed:

Kandidaadi nimi (isik või institutsioon):

Tegu:

Kandidaadi e-mail (kohustuslik):

Esitamise põhjendust (kuni 1 lk A4 formaadis)

Lisa (dokumendid, fotod, artiklid jms max 3 linki)

Esitaja nimi:

Esitaja kontaktandmed:

 

Konkursi AASTA TEGU kandidaadid esitada e-posti aadressile: ovp22@viljandi.ee

Kui on täiendavaid küsimusi, helista julgesti + 372 5114339