Viljandi Linnavalitsuse 21.09.2020 istungi päevakord

1. Sotsiaalküsimused
1.1. Isikliku abistaja teenuse osutamine
1.2. Eaka hoolduskuludes osalemine
1.3. Järelhooldusteenuse toetuse määramine
1.4. Volituste andmine piiratud teovõimega isiku nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks
 
2. Haridus- ja kultuuriküsimused
2.1. Koolimineku toetuse väljamaksmine
2.2. Viljandi Lasteaias Männimäe tasuta ruumikasutus
2.3. 2020. aasta IV vooru haridusvaldkonna projektitoetuste määramine
2.4. 2020. aasta IV vooru kultuurivaldkonna projektitoetuste määramine
2.5. 2020. aasta IV vooru spordivaldkonna projektitoetuste määramine
 
3. Arhitektuuri- ja planeerimisküsimused
3.1. Kinnistute Männimäe tee 4, 6 ja 4a detailplaneeringu algatamine
3.2. Kinnistu Tallinna tn 41 detailplaneeringu kehtestamine
3.3. Nõusoleku andmine linna kinnisasjade koormamiseks isikliku kasutusõigusega
 
4. Majandusamet
4.1. Üüritasust vabastamine
4.2. Sundvalduste seadmine
4.3. Hoonestusõiguse lepingu sõlmimine