Viljandi Linnavalitsuse 11.11.2019 istungi päevakord

1. Sotsiaalküsimused

Volitusete andmine lapste nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto avamiseks, sulgemiseks ja kasutamiseks

 

2. Haridus- ja kultuuriküsimused

2.1. 2019. aasta II vooru Viljandi Noortevolikogu projektitoetuste määramine

2.2. Viljandi linna huvikoolide hoolekogude koosseisude kinnitamine

2.3. Viljandi linna koolieelsete lasteasutuste hoolekogude koosseisude kinnitamine

2.4. Viljandi linna üldhariduskoolide hoolekogude koosseisude kinnitamine

 

3. Rahandusküsimused

3.1. Audiitori määramine Viljandi linna 2019-2022 a aruannete auditeerimiseks

3.2. Viljandi linna 2019. aasta II lisaeelarve kinnitamine

 

4. Majandusküsimused

4.1. Üleehitusservituudi seadmine

4.2. Riigihanke "Keskliigendiga traktori kasutusrent" korraldamine

 

5. Muud küsimused

Taksoveoloa andmine