Viljandi Linnavalitsuse 12.06.2023 istungi päevakord

1. Sotsiaalküsimused

1.1. Volituse andmine piiratud teovõimega isiku nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks
1.2. Hoolduskuludes osalemine
1.3. Hoolduskuludes osalemine
1.4. Hoolduskuludes osalemine
1.5. Hoolduskuludes osalemine
1.6. Hoolduskuludes osalemine
1.7. Hoolduskuludes osalemine
1.8. Hoolduskuludes osalemine
1.9. Hoolduskuludes osalemine
1.10. Hoolduskuludes osalemine
1.11. Hoolduskuludes osalemine
1.12. Hoolduskuludes osalemine

2. Haridus- ja kultuuriküsimused

2.1. Sakala Keskuse rendipinna rendi vabastuse andmine/mitte andmine
2.2. Viljandi linna avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

3. Rahandusküsimused

3.1. Viljandi linna 2023. aasta I lisaeelarve

4. Arhitektuuri- ja planeerimisküsimused

4.1. Kinnistu Tähe tn 13a detailplaneeringu kehtestamine

5. Haldusküsimused

5.1. Malmi tn 10 korteriomandi nr 15 enampakkumise korras võõrandamine
5.2. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks
5.3. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga
5.4. Ehitiste püstitamise tähtaja pikendamine
5.5. Maa kasutusse andmine
5.6. Riia mnt 43a kinnistule enampakkumise korras hoonestusõiguse seadmine
5.7. Riigihanke „Viljandi kodutute loomade varjupaiga projekteerimistööd" (viitenumber 264392) otsused
5.8. Riigihanke „Viljandi Reinu tee kergliiklustee ehitustööd" korraldamine
5.9. Kinnistutele enampakkumise korras hoonestusõiguste seadmine

6. Avalike suhete ja turismiküsimused

6.1. Esindajate määramine Kesk-Eesti DMO nõukotta