Viljandi Linnavalitsuse 02.08.2021 istungi päevakord

1. Sotsiaalküsimused
1.1. Volituse andmine eeskostetava nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto avamiseks, sulgemiseks ja kasutamiseks
 
2. Haldusküsimused
2.1. Haldusameti kinnisvarateenistuse ametinimetuse täpsustamine
2.2. Sakala Keskuse kohvikuruumide otsustuskorras üürileandmine
 
3. Arhitektuuri- ja planeerimisküsimused
3.1. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine
3.2. Konkursi "Värvid linna 2021" läbiviimiseks komisjoni moodustamine
 
4. Muud küsimused
4.1. Riigihanke "Sisekoristusteenus Viljandi Linnavalitsuse objektidel 2022-2023" korraldamine
4.2. Riigihanke "Vaksali tänava tunnelit läbiva oja voolusängi projekteerimis- ja ehitustööd" (viitenumber 239013) otsused
4.3. Riigihanke "Arvutikomplektide kasutusrent" (viitenumber 236944) otsused