Viljandi Linnavalitsuse 19.10.2021 istungi päevakord

1. Sotsiaalküsimused
1.1. Volituste andmine piiratud teovõimega isiku nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks
1.2. Isiku hoolduskuludes osalemine
 
2. Arhitektuuri- ja planeerimisküsimused
2.1. Ehitusprojektide kinnitamine ja ehituslubade väljastamine
2.2. Nõusoleku andmine linna kinnisasjade koormamiseks isikliku kasutusõigusega
 
3. Haldusküsimused
3.1. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks
 
4. Muud küsimused
4.1. Rahvaalgatuse „Soovime säilitada puud Viljandi Uuel tänaval" läbivaatamine