Viljandi Linnavalitsuse 23.11.2020 istungi päevakord

1. Haridus- ja kultuuriküsimused
1.1. Huvikoolide õppetasu maksmisest vabastamine
1.2. Viljandi Linnavalitsuse 28.09.2020 korralduse nr 432 „Huvikooli õppetasu maksmisest vabastamine" muutmine
1.3. 2020. aasta IV vooru spordistipendiumite määramine
1.4. 2020. aasta IV vooru loomestipendiumite määramine
 
2. Arhitektuuri- ja planeerimisküsimused
2.1. Nõusoleku andmine linna kinnisasjade koormamiseks isikliku kasutusõigusega
2.2. Riigihanke „Viljandi Lasteaia Karlsson eelprojekti koostamine" (viitenumber 228699) otsused
 
3. Majandusküsimused
3.1. Hoonestusõiguste seadmiseks korraldatud kirjaliku enampakkumise nurjunuks tunnistamine
 
4. Rahandusküsimused
4.1. Reservfondist raha eraldamine
 
5. Muud küsimused
5.1. Taksoveolubade andmine