Viljandi Linnavalitsuse 31.01.2022 istungi päevakord

1. Sotsiaalküsimused
1.1. 2022. aasta I vooru sotsiaalvaldkonna projektitoetuste määramine
 
2. Haridus- ja kultuuriküsimused
2.1. Sakala Keskuse ruumide ja teenuste rendi vabastuse andmine / mitteandmine
2.2. Viljandi Linnavalitsuse spordistipendiumide komisjoni koosseisu kinnitamine
 
3. Rahandusküsimused
3.1. Põhivara soetuseks sihtfinantseerimise andmine Tennisekeskus OÜ-le
 
4.  Arhitektuuri- ja planeerimisküsimused
4.1. Konkursi „Kaunis Viljandi" juhendi kinnitamine
 
5. Haldusküsimused
5.1. Vara kasutusse andmise lepingu pikendamine
5.2. Hoonestusõigusega koormatud kinnistu Vaikuse tn 24 võõrandamine
5.3. Üürilepingu ülesütlemine