Viljandi Linnavalitsuse 23.09.2019 istungi päevakord

1. Sotsiaalküsimused 
1.1. Eaka hoolduskuludes osalemine
1.2. Volituste andmine piiratud teovõimega isiku nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks (2)
2. Haridus- ja kultuuriküsimused
2.1. 2019. aasta IV vooru spordivaldkonna projektitoetuste määramine
2.2. 2019. aasta IV vooru haridusvaldkonna projektitoetuste määramine
2.3. 2019. aasta IV vooru noorsootöö valdkonna projektitoetuste määramine
2.4. 2019. aasta IV vooru kultuurivaldkonna projektitoetuste määramine
2.5. Huvikoolide õppetasu maksmisest vabastamine
3. Arhitektuuri- ja planeerimisküsimused
3.1 Viljandi Linnavalitsuse 26.02.2018 korralduse nr 114 „Detailplaneeringu algatamine" muutmine
3.2. Kinnistu Hariduse tn 7 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek
3.3. Detailplaneeringut täpsustavate pojekteerimistingimuste andmise algatamine
3.4. Viljandi Linnavalitsuse 10.12.2018 korralduse nr 711 „Nõusoleku andmine linna kinnisasjade koormamiseks isikliku kasutusõigusega" muutmine
3.5. Viljandi Linnavalitsuse 08.10.2018 korralduse nr 607 „Nõusoleku andmine linna kinnisasjade koormamiseks isikliku kasutusõigusega" muutmine
4. Majandusküsimused
4.1. Maa kasutusse andmine
4.2.  Riigihanke ,,Sõiduauto kasutusrent" korraldamine