Viljandi Linnavalitsuse 30.03.2020 istungi päevakord

1. Sotsiaalküsimused
1.1. Sotsiaaleelarvest toetuste määramine
1.2. Volituste andmine piiratud teovõimega isiku nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks
1.3. Eakate hoolduskuludes osalemine
 
2. Haridus- ja kultuuriküsimused
2.1. Nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks 
2.2. Viljandi Linnavalitsuse 16.12.2019 korralduse nr 574 „2020. aasta I vooru spordivaldkonna projektitoetuste määramine" muutmine
2.3. Viljandi Linnavalitsuse 16.12.2019 korralduse nr 575 „2020. aasta I vooru haridusvaldkonna projektitoetuste määramine" muutmine
2.4. Viljandi Linnavalitsuse 16.12.2019 korralduse nr 576 „2020. aasta I vooru noorsootöö valdkonna projektitoetuste määramine" muutmine
2.5. Viljandi Linnavalitsuse 16.12.2019 korralduse nr 577 „2020. aasta I vooru haridusvaldkonna projektitoetuste määramine" muutmine
 
3. Arhitektuuri- ja planeerimisküsimused
3.1. Viljandi Linnavolikogu 27.08.2004 määruse nr 69 „Kohanimede määramise kord" kehtetuks tunnistamine
3.2. Restaureerimistoetuste määramine
3.3. Pirni tn 19 projekteerimistingimuste andmise algatamine
 
4. Kinnisvara- ja haldusküsimused
4.1. Vaksali tn 20 eluruumi nr 6A enampakkumise korras võõrandamine
4.2. Valuoja pst 17 eluruumi nr 27 enampakkumise korras võõrandamine
 
5. Majandusküsimused
5.1. Maa kasutusse andmine