RIIA MNT 1 LIDL KAUPLUSE ARHITEKTUURIVÕISTLUS

 

Tellija ja ideekonkursi korraldaja: Lidl Eesti OÜ

Võistluse algusaeg:                          03.03.2022
Võistlustööde esitamise tähtaeg:     23.03.2022 kell 17:00
Võitjate väljakuulutamise kuupäev: 23.03.2022

 

Ideekonkursi eesmärk oli saada kavandatava hoone kohta mitu eskiislahendust, selgitada välja parim arhitektuurse lahenduse ideekavand ja jätkuva arendushuvi korral sõlmida ideekonkursi võitjaga võitja poolt koostatud ideekavandi alusel projekteerimistööde leping.

 
Võistluse läbiviimine Viljandi linnas Riia mnt 1 kinnistul tulenes Viljandi Linnavolikogu poolt  detailplaneeringu algatamisel sätestatud nõudest, et hoone tuleb projekteerida arhitektuurivõistluse võitnud töö alusel.
Võistlusala asub Viljandi linnas Riia mnt ääres.
Võistluse vorm: üheetapiline kutsutud arhitektuurivõistlus.
 
Võistlusel osalejad:
• Nord Projekt – AGRI, Autor: Kaspar Krass, volitatud arhitekt 7
• Sirkel & Mall – MÄNNI, Autorid: Lembit Tork, Gea Hein, Otto Ostrat
• Lumia – Pikk maja, Autorid: Margit Aule, Toomas Adrikon, Moonika Liis
• Kauss Aritektuur – KRUUP, Autorid: Kaur Talsep, Kristiina Aasvee, Sten Vendik, Carolina Reidma
• 3+1 arhitektid – VIDL, Autorid: Gert Guriev, Markus Kaasik, Siim Tiisvelt
• B210 arhitektid – TRIIP, Autorid: Katrin Koov, Nele Šverns, Mari Hunt
 
Žürii: 
Tarvo Kubja, Lidl Eesti OÜ esindaja, žürii esimees
Kristjan Reiska, Lidl Eesti OÜ esindaja
Olav Remmelkoor, Viljandi peaarhitekt-arhitektuuriameti juhataja, volitatud arhitekt 7, EAL
Raivo Kotov, volitatud arhitekt 7, EAL
Indrek Allmann, volitatud arhitekt-ekspert 8, EAL
Ülle Maiste, volitatud arhitekt 7, EAL (Teamsi vahendusel)

Arhitektuuribüroo 3+1 arhitektid võidutöö.