Koolimineku toetus 

Kirjeldus                     

Koolimineku toetuse taotlus esitatakse läbi ARNO e-keskkonna

 

Koolimineku toetus on ühekordne toetus 1. klassi astujale, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on vähemalt 12 kuud enne kooli astumist Viljandi linn.

Toetust taotleb lapse vanem, eestkostja või hooldaja.

Toetuse suurus on 150 eurot.

Taotleja võlgnevuse korral Viljandi linna ees tasaarveldatakse võlgnevus.

Toetust makstakse taotlejale juhul, kui laps asub õppima Viljandi linnas asuvas üldhariduskoolis või oma hariduslike erivajaduste või õppekeele tõttu asub õppima mujale.

Õigusaktid
Vastutaja

Haridusspetsialist Kristlin Oja, tel. 435 4764, 5199 9585, e-post: kristlin.oja@viljandi.ee

Vajaminevad dokumendid  Taotlus esitatakse läbi E-teenuste SIIT
Tulemus Lapse kooliminekuga seotud kulutuste osaline katmine omavalitsuse poolt.