Haridus- ja Kultuuriamet

Johan Laidoneri plats 5

Põhimäärus

Ametikoht Nimi Telefon E-post Lisainfo

Ametijuhataja

Tiivi Tiido

+372 435 4763

+372 527 3708 

tiivi.tiido@viljandi.ee

Ameti töö juhtimine, haridus-, kultuuri-, spordi- ja noorsootöö korraldamine

Kodanike vastuvõtt: K 9.00-11.30; N 14.00-18.00

Haridusspetsialist

Kristlin Oja

+372 435 4764
+372 5199 9585 
kristlin.oja@viljandi.ee Lapsehoiuteenuse toetuse, lapsele koolieelses lasteasutuses koha ja erirühma saamise avaldused

Kultuuri- ja spordispetsialist

 

Annika Aasa

+372 5422 0833

annika.aasa@viljandi.ee Kultuuri-, spordi-, huvihariduse ja noorsootöö korraldamine
Huvihariduse ja noorsootöö spetsialist Vakantne    

Viljandi linna huvihariduse ja noorsootöö korraldamine.

Tartu 2024 projekt Vilja Volmer-Martinson

+372 435 4755

+372 5560 1884

vilja.volmer-martinson@viljandi.ee Tartu 2024 kultuuriaasta Viljandi linna esindaja.