Kaasav eelarve 2019

Olulised kuupäevad

6. september kell 17.00 Infotund Viljandi raekojas

10. september - 8. oktoober Ideede esitamine volis.ee keskkonnas

5. - 20. november Rahvahääletus volis.ee keskkonnas ja Viljandi raekojas

Nõuded ideedele

 • Kaasava eelarve objekt on avalikes huvides kasutatavate investeeringute tegemine või avalikus ruumis olulise tegevuse kulude katmine (v.a. sündmuste korraldamine).
 • Kaasava eelarve objekt peab pakkuma avalikku huvi, olema linnaruumis avalikus kasutuses ning sellest ei tohi tekkida ebamõistlikke kulutusi linna järgnevate aastate eelarvetele.
 • Kui objektiks on avalikes huvides kasutatav investeering ja selle omanik ei ole Viljandi linn, sõlmitakse objekti omanikuga avaliku kasutamise kokkulepe idee elluviimisele järgnevaks 5-ks aastaks.
 • Kaasava eelarve suuruseks eelarveaastal on 30 000 eurot.
 • Kaasava eelarve menetluse käigus võib ideid esitada iga isik.
 • Ideid võib esitada kas paberkandjal linnavalitsuse kantseleile (Linnu 2) või volis.ee keskkonnas identifitseerides ennast isikutunnistusega või mobiili-ID-ga.
 • Esitatud idee ettepanekus peab olema märgitud:
 1. esitaja nimi, kontakttelefon, e-posti aadress;
 2. objekti nimetus;
 3. eesmärk ja olulisus (mis on idee eesmärk ja kirjeldus, millise Viljandi linnas esineva probleemi idee lahendab või millise uue võimaluse avab ning miks on idee teostamine Viljandi linna eelarvest vajalik ja oluline);
 4. idee elluviimise kirjeldus;
 5. sihtrühm (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu, nimetada hinnangulisest sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
 6. eelarve (idee teostamise hinnanguline maksumus);
 7. muu oluline info (joonis või kirjeldus sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu määrus 28.06.2018 nr 21 «Viljandi linna kaasav eelarve»

Viljandi Linnavalitsuse korraldus 21. august 2018 nr 479 «Kaasava eelarve menetlus»

 

Rohkem infot: linnaarengu spetsialist Reet Alev, telefon 435 4767, e-post reet.alev@viljandi.ee

 

Vaata varasematel aastatel esitatud ideid ja hääletustulemusi SIIT