Geodeetilised mõõdistused

 

Viljandi linn võtab geodeetilisi mõõdistusi vastu EVALD geoarhiivi vahendusel, mille kasutusjuhendi leiad siit.

  • EVALD-i kaudu saab esitada nii geodeetilisi alusplaane kui erinevat liiki teostusmõõdistusi.
  • Esitatavad tööd peavad olema vastutava isiku poolt digitaalselt allkirjastatud ning vastama riigi poolt kehtestatud määrusele Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded.
  • Geodeetilised alusplaanid peavad olema mõõdistusalal paiknevate tehnovõrkude omanike/valdajate poolt kooskõlastatud ning vastavad kooskõlastused (sh andmeväljastused) ka toimikusse lisatud.

Lisainfo: Maakorralduse spetsialist Tiit Rattasep, tel. +372 5194 3746, e-post: tiit.rattasep@viljandi.ee