Dokumendiregister

Vastavalt avaliku teabe seadusele peab kohalik omavalitsus veebis avalikustama oma dokumendiregistri. Viljandi Linnavalitsuse dokumendiregistrisse kantakse linnavalitsuses ja linnavolikogus saadud või loodud dokumendid.

Avalikus dokumendiregistris ei avalikustata dokumente, millele kehtib juurdepääsupiirang (inimeste eraelulised andmed jmt).

 

DOKUMENDIREGISTER

Dokumendiregistri kasutusjuhend

Dokumendiregistri otselingid: