02/01/23

Analüüsi koostamine Viljandimaa linnuste külastuskeskkonna loomiseks  

Projekt nr 2021-2027.5.02.22-0026

Abikõlbulik periood 01.11.2022-01.05.2023

Toetus maksimaalselt 28 904,40 €

Projekti raames valmistatakse ette Viljandimaa linnuste külastuskeskkonna loomise projekti, mis aitab kaasa paremate teenuste loomisele ning elu- ja ettevõtluskeskkonna ning linnaruumi arengule. Projektiga analüüsitakse võimalusi 4 Viljandimaa linnuse baasil uue pärandturismi toote väljatöötamiseks, koostatakse ülevaade linnuste territooriumite ligipääsetavuse kohta ning korraldatakse õppevisiit tutvumiseks sarnaste objektide baasil loodud külastuskeskkonnaga. 

 

20/01/23

Rahvusvahelise kaitse saanud isikute Viljandi linnas elama asumise korraldamine 

Projekt nr 2014-2020.2.02.22-0399

Abikõlbulik periood 02.08.2022-31.10.2023

Toetus maksimaalselt 61 283,13 €

Projekti eesmärgiks on rahvusvahelise kaitse saanud isikute Viljandi linnas elama asumise korraldamine ning kaasabi osutamine sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid puudutavate ja muude küsimuste lahendamisel, et tagada isikute lõimumine Eesti ühiskonda.

 

Projekti tulemusel on projekti perioodiks Viljandi linnas ametis rahvusvahelise kaitse saanud isikute Eesti ühiskonda lõimumise koordinaator ja 2 tugiisikut koolides ja lasteaedades laste kohanemise toetamiseks. Projekti eluea jooksul saavad rahvusvahelise kaitse saanud isikud, kes on asunud Viljandi linna, tuge elama asumise korraldamisel, sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid puudutavate küsimuste lahendamisel ning alus-, üld- ja huvihariduse omandamisel.

Projekti toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

 

Author: REET ALEV
22/09/21

Viljandi Linnastaadioni olmehoone Ranna pst 1 energiatõhususe parandamine

Projekt nr Kliima.2.01.21-0226

Abikõlblik periood: 01.04.2022-30.11.2023

Toetus 136 500 €

Projektiga parandatakse Viljandi linnastaadioni olmehoone Ranna pst 1 energiatõhusust, vähendatakse kasvuhoonegaaside heidet, hoonesse tarnitud energia hulka ja hoone ülalpidamiskulusid

Projekti toetatakse meetme Kliima.2.1 Energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine avaliku sektori hoonetes vahenditest. 

Hoone energiatõhusamaks muutmist toetab Eesti riik

 

Author: REET ALEV
22/09/21

Viljandi Lasteaia Karlsson õppehoone ehitamine 

Projekt nr Kliima.2.01.20-0169

Projekti abikõlblik periood 01.07.2021-01.12.2023

Toetuse summa 1 235 000,00 €

Projektiga ehitatakse Viljandi Lasteaiale Karlsson kaasaegne ja energiasäästlik uus õppehoone ning vähendatakse Viljandi linnale kuuluvate suure energiakuluga hoonete mahtu.

Projekti toetatakse meetme Kliima.2.1 Energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine avaliku sektori hoonetes vahenditest.

Liginullenergiahoone ehitamist toetab Eesti riik.

 

Author: REET ALEV