TUGIRÜHMAD TÄISKASVANUTELE

06/02/24

Asutus

Info

Kontakt

Hingehoiu telefon: 116 123

Abi järgnevate probleemidega toimetulekul: surm, lein, ärevus,

suitsiidsed mõttes, eksistensiaalsed küsimused, spirituaalsed ja

religioossed küsimused, elumõtte otsingud, äng ja elu perspektiivi puudumine,

üksindus ja tõrjutus, suhteprobleemid, suhtlemispuudus, häbi- ja süütunne.

Telefon: 116 123

Eesti Tarbijakaitse Liit

Eesti Tarbijakaitse Liit juriidiliste isikute – mittetulundusühingute vabatahtlik demokraatlik ühendus,

mille eesmärgiks on aidata kaasa tarbija huvisid edendava ja tarbija õiguste kaitset tagava

tarbijapoliitika kujundamisele ning selle rakendamisele Eesti Vabariigis.  

Telefon: +372 4346559,

+372 54529925

E-post: tsikinaoilme@hot.ee

 

MTÜ Inglilapsed

 

MTÜ Inglilapsed koondab Viljandi linna ja maakonna autismiga lapsi ja nende peresid. 

Ühingu eesmärkideks on koostöö arendamine kohalike omavalitsustega lastele paremate õppimisvõimaluste

loomisel,teabepäevade ja meelelahutuslike ürituste korraldamine, võimaluste loomine laste igakülgseks

arendamiseks ning ühiskonna poolse mõistva suhtumise kujundamine autismiga inimestesse ja

nende perekondadesse.

Telefon: +372 5561 1181,

+3 724 333 693

E-post: inglilapsed@gmail.com

 

 

MTÜ Teeme

 

Tegevussuunad: isikliku abistaja teenus, tugiisiku teenus, töötute klubi, üksikvanemate kohtumised,

väikeste poiste klubi, taaskasutuse propageerimine, terviseedendus, lastelaagrite korraldamine.

Telefon:  5880 2462

E-post: teeme@mtuteeme.com

Eesti Memento Liit

Eesti Memento Liit ühendab kommunistliku okupatsioonivõimu repressioonide

all kannatanute mittetulundusühinguid ja seltsinguid.

Telefon: +372 43 43 165

 

Pensionäride Liit

Viljandi Pensionäride Liit MTÜ tegeleb eakate kaasamisega ühistegemistesse, projektidesse,
et anda oma liikmetele uusi oskusi ja teadmisi ning julgustada osalema ühiskondlikes protsessides. 

Telefon: +372 5112583;

+372 434 5071

 

Viljandi Maakonna Pensionäride Ühendus

 

Telefon: +372 4347813

 

Eesti Naisliidu Viljandimaa Osakond

http://www.naisliit.ee/

Eesti Naisliit (ENL) on Eesti naiste vabatahtlik, sõltumatu, demokraatlik ühiskondlik organisatsioon.

ENL kõrgemaks eesmärgiks on hoida emakeelt ja isamaad ning ühendada naiste jõud ja mõistus

tööks iseseisva Eestimaa heaks.

Telefon: +372 55677095,

+372 4337918

E-post: lea.saareoks @mail.ee

 

MTÜ Viljandimaa Naiste Tugikeskus

Mitte miski ei õigusta oma lähedaste vastu süstemaatilist vägivalla kasutamist, ükski vägivalda kogenud

naine ei jää oma muredega üksi, kui pöördub MTÜ Viljandimaa Naiste Tugikeskuse poole.

Läbi nõustamis- ja tugiteenuste jõustame naisi suutmaks üles ehitada elu,

mis väärtustab turvalist kodu ja toetavaid lähisuhteid. Pöörduda võivad kõik vägivalda ja halba kohtlemist

kogenud naised. Tagame konfidentsiaalsuse, soovi korral võib pöörduda anonüümsena. 

MTÜ Viljandimaa Naiste Tugikeskus kuulub katusorganisatasiooni Eesti Naiste Varjupaikade Liit.

Tugitelefon 1492 tööd korraldab Eesti Naiste Varjupaikade Liit.

1492 on üleriigiline 24h lühinumber füüsilist, vaimset, majanduslikku

ja/või seksuaalset vägivalda kogenud naistele