TUGIRÜHMAD TÄISKASVANUTELE

28/12/20

Asutus

Info

Kontakt

Hingehoiu telefon: 116 123

Abi järgnevate probleemidega toimetulekul: surm, lein, ärevus,

suitsiidsed mõttes, eksistensiaalsed küsimused, spirituaalsed ja

religioossed küsimused, elumõtte otsingud, äng ja elu perspektiivi puudumine,

üksindus ja tõrjutus, suhteprobleemid, suhtlemispuudus, häbi- ja süütunne.

Telefon: 116 123

Viljandimaa Tarbijakaitse Ühing

http://www.tarbijakaitse.ee/

 

Aadress:

Viljandi linn

Ühingu eesmärgiks on aidata kaasa tarbija huvisid edendava ja

tarbija õiguste kaitset tagava tarbijapoliitika kujundamisele

ning selle rakendamisele Eesti Vabariigis.

Telefon: +372 4346559,

+372 54529925

E-post: tsikinaoilme@hot.ee

Õilme Tshikina

MTÜ Inglilapsed

 

Aadress:  

Viljandi linn

MTÜ Inglilapsed koondab Viljandi linna ja maakonna autismiga

lapsi ja nende peresid. Ühingu eesmärkideks on koostöö

arendamine kohalike omavalitsustega lastele paremate

õppimisvõimaluste loomisel,teabepäevade ja meelelahutuslike

ürituste korraldamine, võimaluste loomine laste igakülgseks

arendamiseks ning ühiskonna poolse mõistva suhtumise

kujundamine autismiga inimestesse ja nende perekondadesse.

Telefon: +372 5561 1181,

+3 724 333 693

E-post: inglilapsed@gmail.com

Juhataja: Lii Susi

 

MTÜ Teeme

http://mtuteeme.com/

 

Aadress: Lääne 2, Viljandi linn

Tegevussuunad: isikliku abistaja teenus, tugiisiku teenus, töötute klubi,

üksikvanemate kohtumised, väikeste poiste klubi, taaskasutuse

propageerimine, terviseedendus, lastelaagrite korraldamine.

Juhatuse liige/projektijuht

Jaanika Toome:
Telefon: +372 5880 2462

 

Juhatuse liige/projektijuht

Epp Johani
Telefon: +372 5567 8516

E-post: teeme@mtuteeme.com

Endiste Poliitvangide Viljandimaa Ühing

 

Aadress: Viljandi linn

Represseerituid ühendav organisatsioon.

Telefon: +372  4345063

Gunnar Grünthal

Memento Viljandi Ühendus

http://www.memento.ee/

Aadress:  Viljandi linn

Eesti Memento Liitu kuuluvad Nõukogude okupatsiooni t

õttu kannatanud- arreteeritud, hukatud ning küüditatud ohvrid.

Telefon: +372 43 43 165

Esimees: Ene Juurik

Pensionäride Liit

 

Aadress: Lääne tn 2

 

Telefon: +372 5112583

 Jaak Värnik

Viljandi Maakonna Pensionäride Ühendus

 

Aadress: Eha tn 4

 

Telefon: +372 4347813

Hillar Saar

Eesti Naisliidu Viljandimaa Osakond

http://www.naisliit.ee/

 

Aadress: Vabaduse plats 4

Viljandi

Eesti Naisliit (ENL) on Eesti naiste vabatahtlik, sõltumatu, demokraatlik

ühiskondlik organisatsioon. ENL kõrgemaks eesmärgiks on hoida

emakeelt ja isamaad ning ühendada naiste jõud ja mõistus tööks

iseseisva Eestimaa heaks.

Telefon: +372 55677095,

+372 4337918

E-post: lea.saareoks @mail.ee

 

Juhatuse liige:

Lea Saareoks (Viljandi)

MTÜ Viljandimaa Naiste Tugikeskus

Mitte miski ei õigusta oma lähedaste vastu süstemaatilist vägivalla kasutamist,

ükski vägivalda kogenud naine ei jää oma muredega üksi,

kui pöördub MTÜ Viljandimaa Naiste Tugikeskuse poole.

Läbi nõustamis- ja tugiteenuste jõustame naisi suutmaks üles ehitada elu,

mis väärtustab turvalist kodu ja toetavaid lähisuhteid.

Pöörduda võivad kõik vägivalda ja halba kohtlemist kogenud naised. 

Tagame konfidentsiaalsuse, soovi korral võib pöörduda anonüümsena.

MTÜ Viljandimaa Naiste Tugikeskus kuulub katusorganisatasiooni

Eesti Naiste Varjupaikade Liit.

Tugitelefon 1492 tööd korraldab Eesti Naiste Varjupaikade Liit.

1492 on üleriigiline 24h lühinumber füüsilist, vaimset, majanduslikku

ja/või seksuaalset vägivalda kogenud naistele