Teenused ja toimingud

29/11/22

Sissetulekust sõltuvad toetused:

Sissetulekust mittesõltuvad toetused:

Puudega isikute eluruumi kohandamine:

Parkimine:

Teenused:

 

Viljandi Linnavalitsus osaleb ISTE projektis: