Teenused lastega peredele

26/09/23

Asutus

Info

EESTI LASTEFOND

 

Pole midagi imelikku, kui aeg- ajalt tunneb lapsevanem,

oskamatust oma lastega hakkama saamisel,

siis tuleb küsida spetsialistilt nõu:

hüperaktiivse (ATH) lapsega tegelemise, murdeea,

mõnuainete tarbimise, lapsevanemate lahutamise osas  jms.

Eesti Lasterikaste Perede Liit

Lasterikaste perede väärtustamine ja kaitsmine, laste arenguvõimaluste-, perede enesearenduse toetamine ja materiaalse abi vahendamine.

MTÜ Viljandimaa Lasterikkad

 

Koolitus, nõustamine, õpitoad ja meelelahutus.

Tasuta riiete ja majapidamisesemete jagamine, toidupank.

Keskus avatud: kolmapäeval 10.00-14.00 neljapäeval 15.00-19.00, telefon 434 5937

Viljandi ATH tugirühm

 

Eesti Lastefondi kodulehekülg

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) laste vanemate ja

õpetajate tugirühm. Tugirühma kohtumised on üks kord

kuus- teisipäeviti, kella 17.30-19.00.

Viljandi  Linnaraamatukogu Videosaalis. Osalemine tasuta

Päikesekillu Perekeskus

 

Päikesekillu Perekeskuse

mängutubades jagub rohkelt tegevust lastele beebidest kuni algkooliealiste koolijütsideni.
Mängutuba on ideaalne koht kodusele lapsele harjutamaks eluks vajalikku

suhtlemist ja teistega arvestamist.

Viljandi  lastekaitse                klubi              

 

Klubi liidab erinevate erialadega inimesi, kes tegutsevad vabatahtlikult lähtudes

Lastekaitse Liidu eesmärgist- aidata kaasa lapse õiguste tagamisele ja

lapsesõbraliku ühiskonna kujundamisele.

Viljandi Päevakeskuse laste ja perede osakond

 

Eripedagoogilised, logopeedilised-, psühholoogilised-, sotsiaalpedagoogilised nõustamised nii lasteasutuses kui ka kohapeal
Viljandi Perepesa

Viljandi Perepesa pakub järgnevaid teenuseid lapsevanematele ja lastele- lapseootusest kooliminekueani:

avatud mängutuba; koolitused; lastevanemate juturingid; lühiajaline lapsehoiuteenus Perepesas teenusel oleku ajal; muinasjuturing; perekool; pere lahendusring; psühholoogiline nõustamine; raseduskriisi nõustamine; toitumisnõustamine; tugigrupid; üritused ja töötoad jms.

Rajaleidja

 

 

Rajaleidja keskuse pakub õppenõustamisteenuseid ning annab koolivälise nõustamismeeskonnana hariduslikke soovitusi haridusasutustele ja lapsevanematele. Rajaleidja keskuses töötavad logopeedid, psühholoogid, sotsiaalpedagoogid ja eripedagoogid. Rajaleidjalt saavad tuge täiskasvanud, kes kasvatavad lapsi ning noori vanuses 1,5–18 aastat. Meie teenused on mõeldud:

  • lapsevanematele, kellel on mure lapse arengu ja oskuste pärast;
  • õpetajatele, kes vajavad nõu lapse haridusteel toetamiseks;
  • koolide ja lasteaedade tugispetsialistidele;
  • kohalike omavalitsuste töötajatele.
VILJANDIS

Telefon +372 735 0700
Aadress: Kauba 12, 71020 Viljandi

Dokumentide vastuvõtmine ja väljastamine: E 9.00–10.00, N 15.00–16.00