Teated detailplaneeringu kehtestamisest

Info kehtestatud detailplaneeringute kohta on katalogiseeritud ja leitav kehtestamise aasta järgi menüüst.

Kõik Viljandi linnas kehtivad detailplaneeringud on leitavad infosüsteemis EVALD  https://service.eomap.ee/viljandilinn/

Register võimaldab otsida menetluses olevaid ja kehtestatud detailplaneeringuid, tutvuda planeeringutega ning saada teavet nende menetluskäigu kohta.