Teated detailplaneeringute avalikust arutelust

21.03.2024

Viljandi Linnavalitsus korraldab kinnistu Tallinna tn 50 detailplaneeringu kohta avalikul väljapanekul esitatud arvamuste avalikud arutelud 08.04.2024 algusega kell 16 Linnu tn 2 II korruse saalis; 10.04.2024 algusega kell 16 Linnu tn 2 II korruse saalis; 11.04.2024 algusega kell 16 Linnu tn 2 I korruse saalis.

Detailplaneeringuga soovitakse püstitada kinnistule tankla-pood-kohvik.

 

14.09.2023

Viljandi Linnavalitsus korraldab kinnistute Roo tn 2c ja Roo tn 4 detailplaneeringu kohta avalikul väljapanekul esitatud arvamuste avaliku arutelu 05.10.2023 kell 16.30 Viljandi Linnavalitsuses Linnu tn 2 raekoja esimese korruse saalis.

Detailplaneeringuga soovitakse liita kinnistud, määrata hoonestusalad ja ehitusõigus kahe korterelamu ja ühe kõrvalhoone püstitamiseks. Planeeringuala suurus on 1464 m2.

 

30.05.2023

Viljandi Linnavalitsus korraldab Riia mnt 22 krundi detailplaneeringu kohta avalikul väljapanekul esitatud arvamuste avaliku arutelu 08.06.2023 kell 16.00 Viljandi Linnavalitsuses Linnu tn 2 raekoja teise korruse saalis.

Detailplaneeringuga soovitakse määrata ehitusõigus ning püstitada kruntidele sõidukeid teenindav selvepesula. Planeeringuala suurus on 0,12 ha.

 

30.05.2023

Viljandi Linnavalitsus korraldab Riia mnt 1 krundi detailplaneeringu kohta avalikul väljapanekul esitatud arvamuste avaliku arutelu 01.06.2023 kell 16.00 Viljandi Linnavalitsuses Linnu tn 2 raekoja teise korruse saalis.

Detailplaneeringuga soovitakse määrata ehitusõigus ning püstitada kruntidele kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone. Planeeringuala suurus on 9388 m2

 

05.04.2023

Viljandi Linnavalitsus korraldab Roo tn 1 krundi detailplaneeringu kohta avalikul väljapanekul esitatud arvamuste avaliku arutelu 19.04.2023 kell 16.30 Viljandi Linnavalitsuses Linnu tn 2 raekoja esimese korruse saalis.

Detailplaneeringuga soovitakse jagada olemasolev kinnistu kümneks, määrata ehitusõigus ning püstitada kruntidele üksikelamud. Planeeringuala suurus on 9428 m2.