Viljandi linnas lume- ja libedusetõrjet pakkuvad ettevõtted

EKT Teed OÜ – Janno Laht, 5089883, viljandi@keskkonnateenused.ee

SOL – Lõuna piirkonna juht Raul Sarandi, 5050091, raul.sarandi@sol.ee

Kivikodu

Floreas Viljandi

 

Tänavate hoolduse küsimustega palume pöörduda Viljandi Linnahoolduse poole. 
Kontakt: Koidu Ilisson
telefon 5835 9449
e-post koidu.ilisson@vlh.ee

Viljandlase talvise tänavahoolduse meelespea

Talve saabudes on hea meelde tuletada põhitõed ja nõuded, mis oma krundilt lund koristades ja libetusetõrjet tehes meeles tuleb pidada.

1. Lume- ja libedusetõrjet tee õigeaegselt, järjepidevalt ja vastavalt ilmaoludele (vajaduse korral mitu korda päevas).

2. Libedusetõrjeks kasuta pae- või graniidisõelmeid, peenet killustikku, liiva ja vajadusel soola.

3. Lumetõrjel austa kaaskodanike tööd ja pingutusi:

 • ära kuhja kõnniteelt kokkulükatud lund sõiduteele ega vastupidi;
 • kõnniteed puhasta arvestusega, et lisaks jalakäijale mahuks liikuma ka lapsevankri ja ratastooliga;
 • kõnniteedelt kokkulükatud lume ladustamiseks võta kõigepealt kasutusele rohealad või leia sobiv koht oma kinnistu piires, alles seejärel vaaluta lumi kõnni- ja sõidutee vahele;
 • ära kuhja lund kohtadesse, kus see segab liiklust;
 • puhasta kõnnitee kogu kinnistu ulatuses;
 • puhasta lumest ülekäikudena kasutatavad kõnniteede otsad;
 • puhasta lumest ja jääst kõik avalikult kasutatavad välistrepid, samuti hoovide sissesõidud.

4. Eemalda õigeaegselt räästasse tekkinud jääpurikad ja katuseservades olevad lumekogumid:

 • lindiga või muul moel ohukoha tähistamine ei ole lahenduseks piisav tegevus;
 • purikatest või lumekogumitest tingitud õnnetusjuhtumite korral on täielikult vastutav kinnistu omanik.

5. Parkimisel arvesta talviste oludega:

 • pargi oma kinnistu territooriumil;
 • parkida tohib ainult piki sõiduteed (sõiduteega risti parkimine on lubatud vaid vastava liiklusmärgi olemasolul);
 • teehooldusmasinatel on oma tööks vaja piisavalt ruumi;
 • parkimine sõiduteega piirnevatel rohealadel pole lubatud.

6. Ole tähelepanelik - lumetõrjetöödel on teehooldajatel lubatud parkimise korraldamiseks ja hooldustööde teostamiseks paigaldada ajutisi liiklusmärke.

7. Ära jäta oma autot pikaks perioodiks tänavale seisma. Autole, mida pikemat aega ei kasutata või on see lihtsalt liikumisvõimetu, leia sobiv hoiukoht.

8. Talviste heakorratööde tegemine tuleb lõpetada hommikul kella 7.30 ja puhkepäeviti kella 8.

9. Probleemidest anna teada telefonidel 435 4715, 435 4756 või heakord@viljandi.ee.

 

Viljandi linna heakorra eeskiri

Ehitusseadustik