Taksoveoloa taotlemine

Taksoveoloa taotleja esitab Viljandi Linnavalitsusele järgmised andmed ja dokumendid läbi E-teenuste keskkonna Spoku :

  1. taotlus taotleja kontaktandmetega, sealhulgas telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress;
  2. juriidilisest isikust taotleja puhul nimi ja registrikood, asutamisel oleva juriidilise isiku puhul registrikoodi asemel juriidilise isiku asutamist tõendava dokumendi, eelkõige asutamislepingu või asutamisotsuse või vähemalt ühe neist notariaalselt tõestatud koopia, füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood;
  3. kui taotleja soovib, et talle antava loa kehtivusaega piirataks võrreldes käesolevas seaduses ettenähtuga, siis loa soovitud kehtivusaeg.

Enne taotluse esitamist peab taksoveoloa taotleja tasuma riigilõivu.

Taksoveoluba antakse tähtajatult, kui taotleja ei soovi seda kindlaksmääratud ajaks.

Riigilõivu andmed:

Selgitus: riigilõiv taksoveoloa taotluse läbivaatamise eest
Saaja: Viljandi Linnavalitsus
Summa: 64 eurot

Konto nr:
SEB EE021010302005455005 või
Swedbank EE342200221011977969