Viljandi linna aasta õpetaja aunimetusele kandideerimine

Kirjeldus
Aasta õpetaja aunimetusele saab kandideerida Viljandi linna lasteaiaõpetaja, üldhariduskooli õpetaja, huvikooliõpetaja ja - treeneri, noorsootöötaja (huvijuht, ringijuht), tugiteenuste osutaja (psühholoog, logopeed, defektoloog, sotsiaalpedagoog) ja haridusasutuse juhi (edaspidi õpetaja) ametikohal töötaja.
 
Määratakse järgmised aunimetused:
 1) aasta õpetaja;
 2) aasta noor õpetaja;
 3) aasta haridusasutuse juht;
 4) teenekas õpetaja.
 
Kandidaadi esitamine
Ettepaneku võivad esitada kõik soovijad.
Ettepanek esitatakse linnavalitsusele igal aastal hiljemalt 30. juuniks.
Igale aunimetusele võib esitada haridusasutus ise ühe kandidaadi, üle 300 õpilasega haridusasutus võib esitada kaks kandidaati.
 
Kandidaadi esitamiseks vajalikud dokumendid on:
 1) vormikohane avaldus E-teenuste keskkonnas;
 2) toetuskiri haridusasutuse hoolekogult;
 3) toetuskiri pedagoogiliselt kollektiivilt (väljavõte õppenõukogu protokollist);
 4) toetuskiri õpilasesinduselt (juhul, kui see on moodustatud).
 
Õigusaktid  Viljandi linna aasta õpetaja statuut
Vastutaja

Kristlin Oja

kristlin.oja@viljandi.ee

435 4764; 5199 9585