Haridus- ja Kultuuriamet

Johan Laidoneri plats 5

Põhimäärus

Tiivi Tiido

Ametijuhataja

Ameti töö juhtimine, haridus-, kultuuri-, spordi- ja noorsootöö korraldamine

+372 435 4763

+372 527 3708 

tiivi.tiido@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt: K 9.00-11.30; N 14.00-18.00

J. Laidoneri plats 5

Kristlin Oja

Haridusspetsialist

Lapsehoiuteenuse toetuse, lapsele koolieelses lasteasutuses koha ja erirühma saamise avaldused

+372 435 4764
+372 5199 9585 
J. Laidoneri plats 5

Vilja Volmer-Martinson

Kultuuri- ja noorsootöö spetsialist

 

Kultuuri-, spordi-, huvihariduse ja noorsootöö korraldamine

+372 435 4755

+372 5560 1884

vilja.volmer-martinson@viljandi.ee

J. Laidoneri plats 5