Viljandi kaasav eelarve 2022

 

 

Taas on aeg koguda ideid, kuidas meie linna 30 000 euro eest paremaks muuta.

Viljandi kaasav eelarve annab võimaluse teha teoks idee, millest tervele linnale kasu tõuseb.

9. septembril kell 17 toimub Viljandi raekojas (Linnu tn 2) infotund, kus tutvustatakse kaasavat eelarvet ja saab küsida küsimusi.

Infotunni materjalid

Ideede esitamine algab 13. septembril ja kestab 12. oktoobrini. Ideid saab esitada igaüks kas elektrooniliselt portaalis volis.ee või paberkandjal Viljandi raekojas.

Esitatud ideed vaatab üle linnavalitsuse komisjon, hinnates iga idee vastavust kaasava eelarve reeglitega ja nende teostatavust järgmise kalendriaasta jooksul. Kõik nõuetele vastavad ideed suunatakse hääletusele.

Hääletus toimus 8. - 22. novembrini portaalis volis.ee ja Viljandi raekojas. Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased Viljandi linna elanikud, kellest igaühel on kasutada kolm häält. Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb ennast tuvastada mobiil-ID või ID-kaardi abil. Raekojas toimub hääletamine isikut tõendava dokumendi alusel.

Hääletuse õnnestumiseks peab vähemalt üks idee koguma 200 häält. Ellu viiakse enim hääli saanud idee.

Viljandi linna kaasava eelarve kordViljandi Linnavolikogu 28.06.2018 määrus nr 21 "Viljandi linna kaasav eelarve"

 

Lähemalt: linnaarengu spetsialist Reet Alev, telefon 435 4767, e-post reet.alev@viljandi.ee