Haldusamet

Johan Laidoneri plats 5

Põhimäärus

Ametikoht Nimi Telefon E-post Lisainfo

Haldusameti juhataja

Andres Mägi  

+372 435 4752
+372 5300 9879

andres.magi@viljandi.ee Haldusameti töö juhtimine, Viljandi linna jätkusuutlik haldamine ja strateegiliste investeerimisotsuste ettevalmistamine.

Haldusameti spetsialist

Merli Kesa

+372 435 4724
+372 528 9595

merli.kesa@viljandi.ee Haldusameti tegevuse toetamine sh hangete korraldamine, eelnõude ja lepingute vormistamine, aruandluse pidamine.

Kinnisvarahaldur

Vakantne

 

  Kõikide kinnisvara korrashoiutegevuste korraldamine sh hangete korraldamine.

Heakorrajuht

Tuuli Peebu

+372 5306 3661 

tuuli.peebu@viljandi.ee Viljandi linna omandis või lepingulistes suhetes olevatel hoonestatud kinnistutel ning kinnistutel paiknevatel hoonetel heakorrateenuse korraldamine (sh hangete korraldamine).

Hooldusjuht

Janek Kaup

+372 435 4751

+372 5192 7281

janek.kaup@viljandi.ee

Viljandi linna omandis (sh lepingulistes suhetes olevatel hoonetel) olevatel hoonetel ja rajatistel hooldustegevuste korraldamine (sh hangete korraldamine).

Projektijuht

 Claid Ježov

+372 5866 9860

claid.jezov@viljandi.ee Tänavavõrgu ja tehnilise taristu arengu väljatöötamise teostamine, vastavate uuringute tellimine ja hangete korraldamine ning järelevalve teostamine.

Projektijuht

Raivo Pulk

+372 508 0078

 

raivo.pulk@viljandi.ee Viljandi linna omandis oleva hoonestatud kinnisvara ehitus- ja remonttööde korraldamine. 

Teedespetsialist

Heikki Teearu

 

+372 435 4715

+372 5333 8223

heikki.teearu@viljandi.ee 

Viljandi linna taristu korrashoiu kavandamine, ehitamine ja remonttööde, teehoolduse ning maa kasutusse andmiste korraldamine.

Kodanike vastuvõtt: eelneval kokkuleppel

Haljastuse ja heakorra spetsialist

Age Alas

 

+372 435 4756

+372 5646 2790

age.alas@viljandi.ee

Viljandi linna haljastuse ja linnakujundusliku tegevuse koordineerimine ja korraldamine.

Kodanike vastuvõtt: eelneval kokkuleppel

Keskkonnaspetsialist

Marika Meos

+372 435 4718

+372 5865 0636

marika.meos@viljandi.ee

Viljandi linna keskkonna- ja looduskaitselise tegevuse koordineerimine ning jäätmehoolduse korraldamine.

Kodanike vastuvõtt: eelneval kokkuleppel