Geodeetilised mõõdistused

Viljandi linn võtab geodeetilisi mõõdistusi vastu KovGIS EVALD geoarhiivi vahendusel https://evald.ee/viljandilinn/
 

EVALD-i kaudu saab esitada nii geodeetilisi alusplaane kui erinevat liiki teostusmõõdistusi.

Esitatavad tööd peavad olema vastutava isiku poolt digitaalselt allkirjastatud ning vastama riigi poolt kehtestatud määrusele "Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded".

Juhime tähelepanu, et geodeetilised alusplaanid peavad olema mõõdistusalal paiknevate tehnovõrkude omanike/valdajate poolt kooskõlastatud ning vastavad kooskõlastused (sh andmeväljastused) ka toimikusse lisatud.

Täpsem tööde teostajatele suunatud EVALD-i kasutusjuhend on leitav SIIT.
 

Lisainfot jagab planeeringuteenistuse spetsialist Kadri Kütt e-post: kadri.kutt@viljandi.ee, telefon: +372 5194 3746.