Elutöö preemia

Viljandi linna elutöö preemia määratakse tunnustusena füüsilisele isikule, kelle aastatepikkune tegevus on avalikkuse poolt kõrgelt hinnatud ja kelle kogu elutöö on positiivselt mõjutanud Viljandi linna arengut ja mainet. Preemia suurus on 6000 eurot.

Statuut

 • 2021. aastal Paavo Mikko Juhani Lampinen - kaaspanuse eest Viljandi erasektori suurimas tööandjas, ettevõttes Viljandi Aken ja Uks AS ning aja, energia ja rahaliste vahendite panustamise eest Viljandi linna ja maakonna mitteärilistele tegevustele
 • 2020. aastal Jaak Sulg -  Viljandimaal peaaegu kolm aastakümmet ettevõtjana tegutsenud
 • 2019. aastal Ruuben Rahumets - pikaajalise panuse eest linlaste tervise hoidmisel ja päästmisel Viljandi haigla anestesioloogina.
 • 2018. aastal Peeter Jürgens - aastatepikkuse töö eest Ugala teatri näitlejana.
 • 2017. aastal Eldur Mäemees - pikaajalise panuse eest Viljandi tänavavalgustuse hooldamisel ja arendamisel.
 • 2016. aastal Heiki Raudla - kirjanik, ajaloolane ja veteranpoliitik.
 • 2015. aastal Eduard Viira - arst, kelle pikaaegne ja järjepidev töö on olnud keskse tähtsusega meditsiiniteenuse arengule Viljandi linnas.
 • 2014. aastal Helki ja Andres Haavasalu – aastatepikkuse tulemusliku töö eest matemaatika õpetamisel Viljandi linna koolides.
 • 2013. aastal Heldur Valgmäe, 40. aastase aktiivse töö eest Viljandi maleelu juhtimisel ja edendamisel.
 • 2012. aastal Lilian Härm, Viljandit oma loomingus väärtustanud ja kajastanud maalikunstnik, tarbegraafik ja raamatuillustraator.
 • 2011. aastal Karl Luht, kauaaegne kaupmees-ettevõtja.
 • 2010. aastal Tõnu Kallaste, looja, õpetaja, muusik, muusikavaldkonna IT-arendaja, Viljandi muusikute abimees ja konsultant.
 • 2009. aastal dr Mare ja Viktor Brin, pikaajaline ja südamega tehtud töö viljandlaste tervise eest hoolitsemisel.
 • 2008. aastal Leida Leiur, kauaaegne pedagoog, Viljandi Pensionäride Liidu asutaja, supiköögi käivitaja ja eestvedaja tänaseni
 • 2007. aastal Helgi Kaldma, ajalehe "Sakala" kauaaegne ajakirjanik, paljude raamatute ja trükiste toimetaja.
 • 2006. aastal Asta Selter, kauaaegse pühendunud töö eest Ugala teatris.
 • 2005. aastal Rein Grünbach, kauaaegse haridustöö ning aastatepikkuse töö eest noortega ettevalmistades ja innustades neid õpingute jätkamisel kunstikõrgkoolides.
 • 2004. aastal Elias Blumberg, kauaaegse haridustöö edendamise ning Viljandi vene kogukonna Eesti ühiskonda integreerimisele kaasaaitamise eest.
 • 2003. aastal Votele Kuusik, Viljandi Nukuteatri loomise ja kauaaegse juhtimise eest.
 • 2002. aastal Jaak Tamm, kauaaegse viljaka pedagoogitöö eest.
 • 2001. aastal Kalle Tamra, kauaaegse ja eduka töö eest muusikakooli juhtimisel ja muusika propageerimise eest.
 • 2000. aastal Lev Braschinski, aastatepikkuse pedagoogitöö eest Carl Robert Jakobsoni nimelises Gümnaasiumi.
 • 1999. aastal Elmar Ardma, Viljandi linna sideajaloo ja spordiajaloo uurimise ning jäädvustamise eest.