« Back

Viljandi linna 2015. aasta eelarve

 

Eelarve täitmine - eelarveandmik seisuga 31.12.2105

Finantsdistipliini tagamise meetme täitmine seisuga 31.12.2015

Viljandi Linnavalitsuse aruanded saldoandmike infosüsteemis seisuga 31.12.2015

 

Reservfondi kasutamine 2015. aastal

Reservfondi kasutamise kord - Viljandi Linnavolikogu 31.03.2010 määrus nr 29

 

Lõplik eelarve

Viljandi linna 2015. aasta alaeelarvete kinnitamine 
(Viljandi Linnavalitsuse 21.12.2015 määrus nr 26
)

 
 

Viljandi linna 2015. aasta eelarve
(Viljandi Linnavolikogu 29.01.2015 määrus nr 49
)

Viljandi linna 2015. aasta lisaeelarve
(Viljandi Linnavolikogu 26.11.2015 määrus nr 71
)

 

Eelarve menetlemine ja eelarvete kinnitamised

Varasemad alaeelarved:

Viljandi linna 2015. aasta alaeelarvete kinnitamine (kehtis 07.12.2015-20.12.2015) 
(Viljandi Linnavalitsuse 07.12.2015 määrus nr 24
)

Viljandi linna 2015. aasta alaeelarvete kinnitamine (kehtis 12.10.2015-06.12.2015)
(Viljandi Linnavalitsuse 12.10.2015 määrus nr 21
)

Viljandi linna 2015. aasta alaeelarvete kinnitamine (kehtis 01.06.2015-11.10.2015)
(Viljandi Linnavalitsuse 01.06.2015 määrus nr 14
)

 

Viljandi linna 2015. aasta alaeelarvete kinnitamine (kehtis 01.01.2015-31.05.2015)
(Viljandi Linnavalitsuse 09.02.2015 määrus nr 5
)

 

Eelarve menetlemine volikogus:

Volikogule I lugemiseks esitatud määruse "Viljandi linna 2015. aasta eelarve kinnitamine" 
eelnõu

Volikogule I lugemiseks esitatud määruse "Viljandi linna 2015. aasta eelarve kinnitamine" 
seletuskiri ja seletuskirja täiendavad tabelid pdf-vormingus ja excel-vormingus

Volikogule II lugemiseks esitatud määruse eelnõu "Viljandi linna 2015. aasta eelarve kinnitamine" 
ja
seletuskiri (LV esitatud muudatusettepanekud).

Volikogule esitatud määruse eelnõu "Viljandi linna 2015. aasta lisaeelarve" ja seletuskiri.

______________

Viljandi linna 2015. aasta eelarve projekti koostamise tingimused 
ja lisad kontrollnumbritega (Viljandi Linnavalitsuse 11.08.2014 korraldus nr 581)

 

Kaasava eelarve menetlemise kord Viljandi linna eelarve koostamisel 
(Viljandi Linnavalitsuse 29.06.2015 määrus nr 15)