Eestseisus

 

Volikogu eestseisus on nõuandev organ volikogu esimehe juures, mis vaatab tema ettepanekul läbi volikogu istungi päevakorra projekti, volikogu töökorralduse muudatusettepanekud ja arutab muid volikogu töö korraldamisega seotud küsimusi.

Volikogu eestseisusesse kuuluvad volikogu esimees, aseesimees, komisjonide esimehed ja volikogu saadikurühmade esimehed või volitatud esindajad. Volikogu esimees võib vajadusel koosolekule kutsuda ka teisi isikuid.

 

Eestseisusesse kuuluvad:

Helmen Kütt - volikogu esimees
Peep Aru - volikogu aseesimees
Liis Aedmaa - kultuuri- ja spordikomisjoni esimees
Helmut Hallemaa - Keskerakonna saadikurühma esimees, eelarve- ja arengukomisjoni esimees
Juhan-Mart Salumäe - Valimisliidu Südamega Viljandis saadikurühma esimees, hariduskomisjoni esimees
Risto Kaljurand - majandus- ja keskkonnakomisjoni esimees
Tiit Jürmann - sotsiaalkomisjoni esimees
Jane Särg - revisjonikomisjoni esimees
Marko Tiitus - Isamaa saadikurühma esimees
Rein Suurkask - EKRE saadikurühma esimees
Ando Kiviberg - Eesti200 saadikurühma esimees
Rein Triisa - Reformierakonna saadikurühma esimees
Priit Kaup - Seeniorite Nõukoja esimees
Pille-Riin Lillepalu - Noortevolikogu esimees